Upptäck Rondellen Utbildnings omfattande ställningsutbildning, designad för att ge dig nödvändiga färdigheter för att säkert bygga, modifiera eller demontera ställningar upp till 9 meters höjd. Med möjlighet till repetitiv inlärning, även efter avslutad utbildning, säkerställer vi att du alltid har aktuell och korrekt kunskap tillgänglig. Vår ställningsutbildning följer strikta föreskrifter från Arbetsmiljöverket och har utvecklats i nära samarbete med HAKI. Ta steget mot säkert och effektivt ställningsarbete genom att anmäla dig till vår specialanpassade utbildning idag.

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Vår omfattande allmänna ställningsutbildning är skapad för att rusta dig med den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att tryggt bygga, modifiera eller demontera ställningar. Utbildningen är designad för att uppfylla de strikta kraven på säkerhet och kvalitet inom byggbranschen. Den omfattar grundläggande kunskaper om olika ställningstyper, ställningskonstruktion, byggteknik och säkerhet. Vi lägger även stor vikt vid att förmedla insikter om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, en central del av utbildningen. Genom att strikt följa dessa föreskrifter säkerställer vi att alla som är involverade i ställningsarbete kan utföra sina uppgifter på ett säkert och följsamt sätt. Ta del av vår specialiserade utbildning och stärk dina färdigheter inom ställningsarbete.

Ställningsutbildning med högkvalitativa produkter

En väsentlig aspekt av vår utbildning är vårt samarbete med HAKI, en framstående leverantör av ställningar och tillbehör. Genom detta partnerskap tillför HAKIs expertis en ytterligare dimension av kvalitet till vår utbildning. Vårt mål är att erbjuda dig en utbildning som balanserar både praktisk och teoretisk kunskap, och ger en djup förståelse för olika ställningstyper och deras tillämpningsområden. Detta samarbete säkerställer att du får en högkvalitativ och mångsidig utbildning som håller jämna steg med de senaste branschstandarderna och bästa praxis.

Utbildningsbevis

Efter framgången i vår utbildning erhåller du ett eftertraktat utbildningsbevis som tydligt bekräftar din fullbordade utbildning. Denna officiella dokumentation utgör inte bara en viktig referenspunkt för dina prestationer, utan kan även vara avgörande för att underlätta din sysselsättning eller befästa din befogenhet att arbeta på ställningar på en trygg och professionell nivå.

Kort sagt utgör en generell ställningsutbildning en essentiell investering för alla inom byggbranschen som regelbundet interagerar med ställningar. Vår utbildning utrustar dig med både kunskap och verktyg för att säkert och effektivt utföra ditt arbete, och vi är stolta över att erbjuda en kurs som håller sig i linje med de höga standarder som krävs inom branschen. Med vår utbildning kan du tryggt och framgångsrikt navigera genom kraven och förväntningarna inom ställningsarbete.

Bra att veta

Teori Ställningsutbildning: Webben

Praktik Ställningsutbildning: Ej ett krav

Framtagen med: HAKI

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på ställningsutbildningen både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Fallskydd i ställning
 • Riskbedömning
 • Planering, uppförande och kontroll
 • Nedmontering

Fördelar med vår utbildning

En av de viktigaste fördelarna med vår ställningsutbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt med ställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Målgrupp

Ställningsutbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Är du på jakt efter andra typer av utbildningar? Vi har ett brett utbud för dig och ditt företag här

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar inom Arbete på väg för att säkerställa säkerheten och kompetensen hos personal som utför arbete på vägar. Våra utbildningar omfattar Steg 1.1, 1.2 och 1.3, vilka ger grundläggande kunskaper och kompetens för arbete på vägar och med väghållningsfordon. Dessutom erbjuder vi utbildningar i Steg 2:1, 2:2, 2:3 och 3, som ytterligare fördjupar kunskaperna och kompetensen för vägarbete, trafiksäkerhet och ledning av arbetsplatser på vägar. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga färdigheterna för att utföra arbete på väg på ett säkert och effektivt sätt.

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Om du utför arbeten på väg är det viktigt att ha grundläggande kunskaper för att arbeta på ett säkert sätt. Alla som utför arbeten på väg måste ha grundkompetens Steg 1:1. Förare av väghållningsfordon måste ha ytterligare kompetens Steg 1:2 för att få framföra väghållningsfordon. Personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3.

Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap om hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Utbildningen är utformad för att möta de höga kraven på säkerhet och kvalitet som finns inom branschen. Vi fokuserar på att förmedla kunskap om de olika regler och föreskrifter som styr arbetet på väg, inklusive Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbete på väg i tre steg

Vårt utbildningsprogram är uppdelat i tre steg – Steg 1:1, Steg 1:2 och Steg 1:3 – för att se till att du har rätt kompetens för det arbete du utför på väg. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbete på väg, säkerhet och riskhantering. Vi fokuserar också på att förmedla kunskap om trafikregler och säkerhetsåtgärder som måste vidtas när du arbetar på eller nära en vägbana.
En annan viktig del av vår utbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt på vägen. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis som bekräftar att du har fullgjort utbildningen. Detta bevis är ett viktigt dokument som kan hjälpa dig att få jobb eller göra det möjligt för dig att arbeta med vägarbeten på en säker och professionell nivå.
Sammanfattningsvis är Arbete på väg en viktig utbildning för alla som arbetar med vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer. Vår utbildning ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, och vi är stolta över att kunna erbjuda en utbildning som följer de höga standarder som krävs inom branschen.

Bra att veta

Teori: Webben

Praktik: Ej ett krav

Framtagen med: ATA Hill & Smith

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

OBS! Om du endast behöver steg 1:1 finns denna kurs gratis på Rondellenutbildning.se

Målgrupp

Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1:1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1:1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3

Vad säger lagen?

Vad säger lagen? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att den kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har också ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift och att den har fått sig tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den

Kursinnehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från fordon
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning

Om du arbetar med eller leder användningen av allergiframkallande kemiska produkter, är det avgörande att ha den rätta kunskapen för att förhindra och minimera riskerna. En härdplastutbildning ger dig den nödvändiga kunskapen om hur du hanterar härdplaster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Utbildningen fokuserar på att lära dig om de hälsorisker som är förknippade med användning av kemiska produkter och hur du kan förebygga och minimera dessa risker.

Vår härdplastutbildning

Utbildningen i härdplast följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta innebär att vår utbildning är utformad för att ge dig den mest uppdaterade och relevanta informationen om härdplaster. Vi fokuserar på att ge dig praktiska verktyg och strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. En av de stora fördelarna med att gå vår härdplastutbildning är att du kan vara säker på att du kommer att få en grundlig förståelse av ämnet. Vi erbjuder en komplett kursplan som täcker allt från grundläggande säkerhetsprinciper till mer avancerade tekniker för hantering av härdplaster. En av de viktigaste fördelarna med vår härdplastutbildning är att du alltid har tillgång till kursmaterialet. Du kan när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, för att säkerställa att du alltid har tillgång till rätt kunskap.

En säkrare arbetsplats

Att ha rätt kunskap om härdplaster är viktigt för att förebygga och minimera riskerna för arbetstagare och för att uppfylla de krav som ställs på arbetsplatser som arbetar med kemiska produkter. Genom att gå vår härdplastutbildning kan du vara säker på att du har den rätta kunskapen för att säkerställa en säker arbetsplats och minimera risken för skador och sjukdomar.

Sammanfattningsvis ger vår härdplastutbildning dig den nödvändiga kunskapen för att hantera härdplaster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med möjligheten att repetera din kunskap när som helst, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och täcker allt från grundläggande säkerhetsprinciper till mer avancerade tekniker. Ta steget idag och investera i din egen och dina kollegors säkerhet genom att gå vår härdplastutbildning.

Bra att veta

Teori härdplastutbildning: Webben
Framtagen med: CVK
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort på utförd härdplastutbildning.
Intygens giltighetstid: 5 år

Kursinnehåll

 • Korrekt hantering av härdplaster
 • Skillnad mellan härdplast och termoplast
 • Upptagningsvägar
 • Olika typer av medicinska kontroller
 • När och hur riskbedömning ska utföras
 • Förebyggande åtgärder

Målgrupp

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Alla brandfarliga/heta arbeten som på något vis orsakar uppvärmning eller ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Dessa arbeten kallas ibland varma eller heta arbeten. Vi har valt att kalla det för just vad det är: brandfarliga arbeten. De som utför brandfarliga arbeten måste gå en utbildning för att erhålla det certifikat som krävs. Utbildningen brandfarliga arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Kravet på att den som utför Brandfarliga arbeten har erforderlig utbildning/certifikat har över tid skärpts och i många fall kräver uppdragsgivaren att den som skall genomföra arbetet har ett dokument som påvisar att utbildning är genomförd, innan arbete kan påbörjas.

Brandfarliga Arbeten utbildning är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen Brandfarliga arbeten har flera branscher deltagit för att få den anpassad till olika arbetssituationer.

Allmän information om heta/brandfarliga arbeten

När ett arbete med risk för brand ska utföras skall det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Brandfarliga Arbeten erbjuder en modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Brandfarliga arbeten för olika branscher

Vår utbildning Brandfarliga Arbeten är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får en förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Heta arbeten är arbetsmetoder med hög brandrisk som kräver certifikat för att utföras. Här hittar du en utbildning som ger dig det nödvändiga certifikatet. Certifieringen, genom SVEBRA, för brandfarliga arbeten uppfyller försäkringsbolagens regler. Alla arbeten som involverar uppvärmning eller kan orsaka gnistor, såsom svetsning, lödning och torkning, måste utföras med hänsyn till brandsäkerhet.
Dessa arbeten kallas ibland även för ”varma” eller ”heta” arbeten. Vi har valt att kalla dem för vad de verkligen är: brandfarliga arbeten. För att utföra brandfarliga arbeten krävs det att man genomgår en utbildning och erhåller ett certifikat. Utbildningen Brandfarliga Arbeten utfärdar ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens krav.

Kraven på utbildning och certifikat för de som utför brandfarliga arbeten har successivt skärpts över tiden, och i många fall kräver uppdragsgivaren att arbetarna ska ha ett dokument som bevisar genomförd utbildning innan arbetet kan påbörjas.

Från SVEBRA och Sveriges Byggindustrier

Utbildningen Brandfarliga Arbeten har utvecklats av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med ledande experter inom området. Under utvecklingen av utbildningen har flera branscher deltagit för att anpassa den till olika arbetsmiljöer. Redan 1990 införde försäkringsbolagen gemensamma regler för att minska antalet bränder vid så kallade ”heta arbeten”. Dessa regler syftade till att minimera risken vid arbete med verktyg som genererar gnistor eller värme, till exempel svetsar, vinkelslipar, tigersågar, varmluftspistoler och gasverktyg. Brandskyddsföreningen tog fram en utbildning och certifiering vid den tiden, vilket har varit en framgångsrik modell, och antalet bränder har minskat med 80%.

Sedan 2019 samarbetar även SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) för att höja kvaliteten på utbildningarna. Säkerhetsföreskrifterna för brandfarliga arbeten ingår i företagens försäkringsavtal, vilket innebär att alla entreprenörer, hantverkare och fastighetsägare måste följa dessa regler.

Från och med den 1 januari 2023 gäller de nya säkerhetsreglerna SBF 506, tillsammans med en ny tillståndslista. Dessutom införs normen SBF 2022, som ställer krav på alla ägare av konceptet och utbildningsföretag inom brandfarliga heta arbeten.

Bra att veta

Brandfarliga arbeten utbildning omfattas av 2 delar. En teoretisk och en praktisk.
Teori: Via lärare i grupp i ca.6-8 timmar beroende på deltagarantal.
Praktik: Via ett ändamålsenligt kortare moment.
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort. Intyget är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas.

Målgrupp

Brandfarlig utbildning vänder sig till alla som kan tänkas arbeta med/i situationer där uppvärmning ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Oavsett om du står inför behovet av att förnya ditt liftkort eller skaffa dig ett nytt, är Rondellen Utbildning din pålitliga partner. Vi erbjuder inte bara högkvalitativ liftutbildning och repetitionskurser för liftkort, utan inkluderar även specialiserad träning för mobila arbetsplattformar. Vårt mål är att förse dig med omfattande och uppdaterade kunskaper för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmetoder. Nedan finner du utförlig information om vår Liftutbildning för att möta dina krav och öka din expertis inom området.

Allmän information

Vår liftutbildning är utformad för att ge dig de optimala förutsättningarna och den nödvändiga kunskapen för att bli en trygg och säker liftförare. Genom möjligheten att repetitivt förstärka din kompetens, även efter avslutad liftutbildning, säkerställer vi att du alltid har tillgång till aktuell och relevant kunskap. Vår utbildning är i full överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt följer de rekommendationer som Svensk Standard ger angående innehållet i liftutbildningen. På så vis kan du vara säker på att vår kurs inte bara möter dina behov utan också håller dig väl rustad som kunnig liftförare.

Liftutbildning hos Rondellen Utbildning

Direkt efter att du har genomfört din beställning ger vi dig omedelbar tillgång till vår liftutbildning. Teoridelen är tillgänglig online och kan genomföras vid den tidpunkt som passar dig bäst. Den praktiska delen tar ungefär 2-3 timmar. Efter avslutad praktik och godkänt resultat utfärdas ett digitalt certifikat direkt, vilket bekräftar att du framgångsrikt har genomfört liftutbildningen.

För kunder som föredrar en mer traditionell klassrumsutbildning erbjuder vi den möjligheten också. Vår instruktör kan antingen komma till er plats, eller om så önskas, kan ni besöka våra utbildningslokaler. En traditionell klassrumsutbildning tar cirka 8 timmar att genomföra. Kursen omfattar teoridel med efterföljande prov, följt av en praktisk del med avslutande praktiskt prov. Oavsett vilken inlärningsmetod du väljer, är vårt fokus att säkerställa att du förvärvar nödvändiga färdigheter och klarar liftutbildningen framgångsrikt.

Beskrivning av liftutbildningen

För att köra lift, eller även om det bara handlar om att följa med i en lift, är det en rättslig krav att ha genomgått en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska färdigheter. Hos Rondellen Utbildning erbjuder vi ett heltäckande utbildningskoncept där du kan genomföra din liftutbildning på din egen tid och plats. När du har slutfört utbildningen erhåller du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Dessutom krävs ett specifikt körtillstånd för varje arbetsplats där du planerar att köra lift. Vi är dedikerade till att förse dig med den nödvändiga expertisen för säker och kompetent liftanvändning.

Är du ute efter en annan typ av utbildning? Du hittar alla våra utbildningar här

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis på liftutbildning till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Vad ingår i vår liftutbildning?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftars konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Målgrupp

Vår målinriktade utbildning vänder sig till alla yrkesgrupper som har interaktion med olika typer av lyftanordningar, såsom bomliftar, saxliftar eller skyliftar. Oavsett om du är liftförare, platschef eller arbetsledare för förare, är det avgörande att inneha kunskaper om liftar och förstå de specifika krav som Arbetsmiljöverket ställer för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna. Vi strävar efter att rusta dig med den nödvändiga expertisen för att säkert och effektivt hantera lyftutrustning i din yrkesroll.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Allmän information

För att få köra lift eller om det så bara gäller att medfölja i en lift, är det ett lagkrav på liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Dessutom kräver liftutbildningsrådet en repetition av liftutbildning var 5:e år. Förnyelsen av befintligt liftkort gör du enkelt via oss på Rondellen Utbildning och det går till på samma sätt som grundutbildningen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll och vår auktoriserade instruktör har lång erfarenhet av liftutbildningar.

Liftutbildning repetition – digitalt eller fysiskt

Liftutbildning repetition är uppbyggd på samma sätt som grundkursen där vi bland annat repeterar lagar/regler, riskbedömningar och att hantering utav liften sker på ett säkert sätt. Direkt efter att du gjort beställning av repetitionskursen inom liftutbildning kan du köra i gång. Teorin är 100% online och du genomför den vid den tidpunkt det passar dig bäst. Den praktiska delen av repetitionsutbildningen tar ca 2–3 timmar. Efter genomförd praktik med godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat som visar att du klarat repeteringen av liftutbildningen. För kunder som hellre föredrar traditionell klassrumsundervisning så kan vi självklart erbjuda även detta. Liftutbildning repetition är riktad till alla som tidigare har gått grundkursen och behöver förnya sina liftkort.

Vad ingår i en repetition av liftutbildningen?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftens konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Daglig tillsyn Användning av liftar
 • Val av rätt lift
 • Riskbedömning vid användning av lift
 • Framförandet av liften på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Målgrupp

Vår utbildning är riktad till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift och behöver förnya sina liftkort. Oavsett om du arbetar som liftförare, är platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Denna liftutbildning / Mobil arbetsplattformutbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.
Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen i er utbildning Lift / Mobil arbetsplattform. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften som därefter avslutas med ett praktiskt körprov.

Tidsåtgång liftutbildning

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar
Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar.

Förkunskapskrav

För att få köra grävmaskin eller grävlastare krävs att du har minst traktorkort eller B-kort. Du ska ha fyllt 18 år och ha tillräckligt med praktiska och teoretiska kunskaper. För att du ska få ett valideringsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs det kunskaper och praktiska färdigheter inom arbetsmiljö och säkerhet samt grävmaskin & grävlastare.

Utbildningens innehåll

Rondellen Utbildnings grävmaskinsvalidering innefattar både teoretisk och praktisk utbildning samt en avslutande examination. Under utbildningen för deltagarna lära sig om maskinens olika delar och funktioner, säkerhetsrutiner och hur man navigerar terrängen på ett säkert och riskfritt sätt. Efter utbildningen genomför deltagarna en examination för att visa att de har förstått och kan tillämpa kunskaperna och färdigheterna i praktiken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en grävmaskinsvalidering viktigt för att uppnå nödvändiga kunskaper och färdigheter för att säkert kunna framföra grävmaskiner och grävlastare. Dessutom blir du en mycket säkrare förare och det skapar trygghet för både dig själv och dina branschkollegor.

Vi erbjuder en validering i hjullastare som ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra en hjullastare säkert då arbetsuppgifterna som skall utföras innebär att man utför arbete enligt ovanstående samt även snöröjning, plana ut ojämn mark och anlägga t ex vägar. En hjullastarutbildning ger dig en omfattande kunskap om alla möjligheter som en hjullastare kan erbjuda. Hjullastarvalideringen består av en teoretisk och en praktisk del. 

Teoretisk del

Vi går igenom arbetsmiljöaspekter, såsom hur vår arbetsmiljö och våra omgivningar påverkar vårt arbete, inklusive sömn, kost och arbetsställningar. Denna del avslutas med ett skriftligt prov. Vi går även igenom maskinkunskap, där vi fokuserar på hjullastaren och dess olika redskap. Säkerheten är i fokus och även denna del avslutas med ett skriftligt prov.

Praktisk del

Här visar du din kunskap i att hantera hjullastaren genom olika praktiska övningar. Du får också lära dig hur du förbereder dig inför arbetsdagen genom att gå igenom och inspektera maskinen. Du kommer att utföra olika arbetsmoment, såsom att bygga vägbankar, markeringar, massförflyttning, lastning och lossning av andra fordon, byte av redskap, dagliga rutinkontroller och bränslesnål körning.

Mål

Målet med valideringen är att du som deltagare kan visa att din kunskapsnivå är tillräckligt hög för att hantera hjullastaren på den nivå som krävs inom anläggningsbranschen. Vårt mål är att ge dig den kompetens som behövs för att arbeta inom detta område.

Kontakta oss för mer information om vår validering i hjullastare anläggning. Vi strävar efter att ge dig den bästa utbildningen för att uppnå dina yrkesmässig mål.

Rondellen Utbildning erbjuder omfattande utbildningar inom fallskydd för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet. Våra utbildningar omfattar fallskydd för lift, där deltagarna lär sig säkra arbete på hög höjd. Vi erbjuder också utbildning om fallskydd med räddning, där fokus ligger på att hantera och rädda personer i nödsituationer vid fall. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta säkert och effektivt vid arbete i höjder och vid fallrisker.

Allmän information

Fallskyddsutbildning är en viktig del av att arbeta på höga höjder och i miljöer där fallrisk föreligger. Vår fallskyddsutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Vi har tagit fram en praktisk och användbar utbildning som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och krav på fallskydd.

Vad gör vi i utbildningen?

Vår fallskyddsutbildning ger dig den teoretiska kunskapen du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Du kommer att lära dig om de olika typerna av fallskyddsutrustning och när och hur de ska användas. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd, som fall från tak, ställningar och plattformar. En viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig praktisk träning i hur du använder personlig fallskyddsutrustning på ett korrekt sätt. Vi visar dig hur du ska kontrollera utrustningen och hur du ska ta hand om den för att förlänga dess livslängd. Du kommer även att få praktisk erfarenhet av att montera och demontera fallskyddsutrustning och prova den i realistiska situationer. En annan viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig kunskap om hur du planerar och genomför säkra arbetsmoment på hög höjd. Vi går igenom olika tekniker och metoder som kan användas för att säkra arbetsområdet och minimera fallrisker. Vi ger dig även råd om hur du ska kommunicera och samarbeta med andra på arbetsplatsen för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler fallskydd
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Användning av fallskydd
 • Förankringsanordning
 • Sele
 • Kopplingslina
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning

När behövs fallskydd?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren först och främst försöka förebygga risker för fall och använda skyddsräcken. Om detta inte är möjligt eller tillräckligt så ska personlig fallskyddsutrustning användas. Arbetsgivaren har även en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att se till att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt.

Utbildningsbevis

Efter avslutad fallskyddsutbildning får du ett utbildningsbevis som visar att du har den teoretiska kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att använda personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Med vårt utbildningsbevis kan du visa arbetsgivare och kunder att du har den nödvändiga kompetensen för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt.

Sammanfattningsvis ger vår fallskyddsutbildning dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd och ger dig rätt förutsättningar att minimera olyckor på arbetsplatsen.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Bra att veta

Teori fallskyddsutbildning: Webben
Praktik fallskyddsutbildning: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.