Upptäck Rondellen Utbildnings omfattande ställningsutbildning, designad för att ge dig nödvändiga färdigheter för att säkert bygga, modifiera eller demontera ställningar upp till 9 meters höjd. Med möjlighet till repetitiv inlärning, även efter avslutad utbildning, säkerställer vi att du alltid har aktuell och korrekt kunskap tillgänglig. Vår ställningsutbildning följer strikta föreskrifter från Arbetsmiljöverket och har utvecklats i nära samarbete med HAKI. Ta steget mot säkert och effektivt ställningsarbete genom att anmäla dig till vår specialanpassade utbildning idag.

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Vår omfattande allmänna ställningsutbildning är skapad för att rusta dig med den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att tryggt bygga, modifiera eller demontera ställningar. Utbildningen är designad för att uppfylla de strikta kraven på säkerhet och kvalitet inom byggbranschen. Den omfattar grundläggande kunskaper om olika ställningstyper, ställningskonstruktion, byggteknik och säkerhet. Vi lägger även stor vikt vid att förmedla insikter om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, en central del av utbildningen. Genom att strikt följa dessa föreskrifter säkerställer vi att alla som är involverade i ställningsarbete kan utföra sina uppgifter på ett säkert och följsamt sätt. Ta del av vår specialiserade utbildning och stärk dina färdigheter inom ställningsarbete.

Ställningsutbildning med högkvalitativa produkter

En väsentlig aspekt av vår utbildning är vårt samarbete med HAKI, en framstående leverantör av ställningar och tillbehör. Genom detta partnerskap tillför HAKIs expertis en ytterligare dimension av kvalitet till vår utbildning. Vårt mål är att erbjuda dig en utbildning som balanserar både praktisk och teoretisk kunskap, och ger en djup förståelse för olika ställningstyper och deras tillämpningsområden. Detta samarbete säkerställer att du får en högkvalitativ och mångsidig utbildning som håller jämna steg med de senaste branschstandarderna och bästa praxis.

Utbildningsbevis

Efter framgången i vår utbildning erhåller du ett eftertraktat utbildningsbevis som tydligt bekräftar din fullbordade utbildning. Denna officiella dokumentation utgör inte bara en viktig referenspunkt för dina prestationer, utan kan även vara avgörande för att underlätta din sysselsättning eller befästa din befogenhet att arbeta på ställningar på en trygg och professionell nivå.

Kort sagt utgör en generell ställningsutbildning en essentiell investering för alla inom byggbranschen som regelbundet interagerar med ställningar. Vår utbildning utrustar dig med både kunskap och verktyg för att säkert och effektivt utföra ditt arbete, och vi är stolta över att erbjuda en kurs som håller sig i linje med de höga standarder som krävs inom branschen. Med vår utbildning kan du tryggt och framgångsrikt navigera genom kraven och förväntningarna inom ställningsarbete.

Bra att veta

Teori Ställningsutbildning: Webben

Praktik Ställningsutbildning: Ej ett krav

Framtagen med: HAKI

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på ställningsutbildningen både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Fallskydd i ställning
 • Riskbedömning
 • Planering, uppförande och kontroll
 • Nedmontering

Fördelar med vår utbildning

En av de viktigaste fördelarna med vår ställningsutbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt med ställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Målgrupp

Ställningsutbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Är du på jakt efter andra typer av utbildningar? Vi har ett brett utbud för dig och ditt företag här

Om du arbetar med eller leder användningen av allergiframkallande kemiska produkter, är det avgörande att ha den rätta kunskapen för att förhindra och minimera riskerna. En härdplastutbildning ger dig den nödvändiga kunskapen om hur du hanterar härdplaster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Utbildningen fokuserar på att lära dig om de hälsorisker som är förknippade med användning av kemiska produkter och hur du kan förebygga och minimera dessa risker.

Vår härdplastutbildning

Utbildningen i härdplast följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta innebär att vår utbildning är utformad för att ge dig den mest uppdaterade och relevanta informationen om härdplaster. Vi fokuserar på att ge dig praktiska verktyg och strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. En av de stora fördelarna med att gå vår härdplastutbildning är att du kan vara säker på att du kommer att få en grundlig förståelse av ämnet. Vi erbjuder en komplett kursplan som täcker allt från grundläggande säkerhetsprinciper till mer avancerade tekniker för hantering av härdplaster. En av de viktigaste fördelarna med vår härdplastutbildning är att du alltid har tillgång till kursmaterialet. Du kan när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, för att säkerställa att du alltid har tillgång till rätt kunskap.

En säkrare arbetsplats

Att ha rätt kunskap om härdplaster är viktigt för att förebygga och minimera riskerna för arbetstagare och för att uppfylla de krav som ställs på arbetsplatser som arbetar med kemiska produkter. Genom att gå vår härdplastutbildning kan du vara säker på att du har den rätta kunskapen för att säkerställa en säker arbetsplats och minimera risken för skador och sjukdomar.

Sammanfattningsvis ger vår härdplastutbildning dig den nödvändiga kunskapen för att hantera härdplaster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med möjligheten att repetera din kunskap när som helst, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och täcker allt från grundläggande säkerhetsprinciper till mer avancerade tekniker. Ta steget idag och investera i din egen och dina kollegors säkerhet genom att gå vår härdplastutbildning.

Bra att veta

Teori härdplastutbildning: Webben
Framtagen med: CVK
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort på utförd härdplastutbildning.
Intygens giltighetstid: 5 år

Kursinnehåll

 • Korrekt hantering av härdplaster
 • Skillnad mellan härdplast och termoplast
 • Upptagningsvägar
 • Olika typer av medicinska kontroller
 • När och hur riskbedömning ska utföras
 • Förebyggande åtgärder

Målgrupp

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Upptäck fördelarna med Rondellen Utbildnings specialiserade traverseutbildning, som ger dig omfattande teoretisk och praktisk kompetens för säker användning av traverskranar och hantering av last. Med flexibiliteten att repetitivt stärka dina kunskaper, även postutbildning, säkerställer vi att du alltid är välinforme rad. Vår traverseutbildning följer strikta riktlinjer från Arbetsmiljöverket enligt föreskrift AF, och vi strävar efter att rusta dig med expertisen för säker och effektiv användning av traverser i olika arbetsmiljöer.

Minska skador med utbildad personal

I olika branscher och verksamheter används traverser och lyftanordningar dagligen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) är det obligatoriskt för alla som arbetar med dessa att inneha både teoretisk och praktisk kunskap för att minimera risken för personskador och olyckor. Det är därför av högsta vikt att ha en välutbildad personal som kan hantera dessa anordningar på ett säkert sätt.

Målet med en traversutbildning är primärt att reducera antalet personskador och olyckor på arbetsplatsen. Genom att sätta säkerheten i fokus lär sig personalen att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och säkert. Dessutom kan en kompetent personal bidra till att öka arbetsplatsens effektivitet och därmed minska företagets kostnader. Investera i en traversutbildning för att säkra både personalens välbefinnande och företagets långsiktiga framgång.

Praktisk och teoretisk kunskap

Vår grundläggande traversutbildning innefattar en holistisk strategi med fokus på både teoretisk och praktisk kunskap. Den teoretiska delen ger deltagarna insikter om olika delar och funktioner hos traverser, implementering av säkerhetsåtgärder före, under och efter arbete samt följsamhet med gällande regler och lagar för traversanvändning. Den praktiska delen ger deltagarna möjlighet att praktiskt öva på hantering av en traverskran och utföra lasthantering på ett säkert sätt. Genom att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken blir deltagarna självsäkra och kompetenta att utföra arbete med traverser effektivt och säkert.

Vår traversutbildning levereras av erfarna instruktörer som är specialister inom området och kan erbjuda individuell feedback och vägledning. Vi skräddarsyr utbildningen efter deltagarnas behov och kunskapsnivåer för att maximera utbildningsupplevelsen och säkerställa optimal inlärning. Anmäl dig till vår traversutbildning för att få en omfattande och skräddarsydd kompetensutveckling.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Intyg traversutbildning: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Lyft och lastkoppling
 • Signalschema
 • Riskbedömning
 • Lastkopplare och signalman

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskranar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en traversutbildning avgörande för att minska antalet personskador och olyckor på arbetsplatsen samt öka effektiviteten och minska kostnaderna för företaget. Med vår traversutbildning får deltagarna den nödvändiga teoretiska och praktiska kunskapen för att säkert och effektivt hantera traverser och lyftanordningar på arbetsplatsen.

Alla brandfarliga/heta arbeten som på något vis orsakar uppvärmning eller ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Dessa arbeten kallas ibland varma eller heta arbeten. Vi har valt att kalla det för just vad det är: brandfarliga arbeten. De som utför brandfarliga arbeten måste gå en utbildning för att erhålla det certifikat som krävs. Utbildningen brandfarliga arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Kravet på att den som utför Brandfarliga arbeten har erforderlig utbildning/certifikat har över tid skärpts och i många fall kräver uppdragsgivaren att den som skall genomföra arbetet har ett dokument som påvisar att utbildning är genomförd, innan arbete kan påbörjas.

Brandfarliga Arbeten utbildning är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen Brandfarliga arbeten har flera branscher deltagit för att få den anpassad till olika arbetssituationer.

Allmän information om heta/brandfarliga arbeten

När ett arbete med risk för brand ska utföras skall det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Brandfarliga Arbeten erbjuder en modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Brandfarliga arbeten för olika branscher

Vår utbildning Brandfarliga Arbeten är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får en förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Heta arbeten är arbetsmetoder med hög brandrisk som kräver certifikat för att utföras. Här hittar du en utbildning som ger dig det nödvändiga certifikatet. Certifieringen, genom SVEBRA, för brandfarliga arbeten uppfyller försäkringsbolagens regler. Alla arbeten som involverar uppvärmning eller kan orsaka gnistor, såsom svetsning, lödning och torkning, måste utföras med hänsyn till brandsäkerhet.
Dessa arbeten kallas ibland även för ”varma” eller ”heta” arbeten. Vi har valt att kalla dem för vad de verkligen är: brandfarliga arbeten. För att utföra brandfarliga arbeten krävs det att man genomgår en utbildning och erhåller ett certifikat. Utbildningen Brandfarliga Arbeten utfärdar ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens krav.

Kraven på utbildning och certifikat för de som utför brandfarliga arbeten har successivt skärpts över tiden, och i många fall kräver uppdragsgivaren att arbetarna ska ha ett dokument som bevisar genomförd utbildning innan arbetet kan påbörjas.

Från SVEBRA och Sveriges Byggindustrier

Utbildningen Brandfarliga Arbeten har utvecklats av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med ledande experter inom området. Under utvecklingen av utbildningen har flera branscher deltagit för att anpassa den till olika arbetsmiljöer. Redan 1990 införde försäkringsbolagen gemensamma regler för att minska antalet bränder vid så kallade ”heta arbeten”. Dessa regler syftade till att minimera risken vid arbete med verktyg som genererar gnistor eller värme, till exempel svetsar, vinkelslipar, tigersågar, varmluftspistoler och gasverktyg. Brandskyddsföreningen tog fram en utbildning och certifiering vid den tiden, vilket har varit en framgångsrik modell, och antalet bränder har minskat med 80%.

Sedan 2019 samarbetar även SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) för att höja kvaliteten på utbildningarna. Säkerhetsföreskrifterna för brandfarliga arbeten ingår i företagens försäkringsavtal, vilket innebär att alla entreprenörer, hantverkare och fastighetsägare måste följa dessa regler.

Från och med den 1 januari 2023 gäller de nya säkerhetsreglerna SBF 506, tillsammans med en ny tillståndslista. Dessutom införs normen SBF 2022, som ställer krav på alla ägare av konceptet och utbildningsföretag inom brandfarliga heta arbeten.

Bra att veta

Brandfarliga arbeten utbildning omfattas av 2 delar. En teoretisk och en praktisk.
Teori: Via lärare i grupp i ca.6-8 timmar beroende på deltagarantal.
Praktik: Via ett ändamålsenligt kortare moment.
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort. Intyget är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas.

Målgrupp

Brandfarlig utbildning vänder sig till alla som kan tänkas arbeta med/i situationer där uppvärmning ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Oavsett om du står inför behovet av att förnya ditt liftkort eller skaffa dig ett nytt, är Rondellen Utbildning din pålitliga partner. Vi erbjuder inte bara högkvalitativ liftutbildning och repetitionskurser för liftkort, utan inkluderar även specialiserad träning för mobila arbetsplattformar. Vårt mål är att förse dig med omfattande och uppdaterade kunskaper för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmetoder. Nedan finner du utförlig information om vår Liftutbildning för att möta dina krav och öka din expertis inom området.

Allmän information

Vår liftutbildning är utformad för att ge dig de optimala förutsättningarna och den nödvändiga kunskapen för att bli en trygg och säker liftförare. Genom möjligheten att repetitivt förstärka din kompetens, även efter avslutad liftutbildning, säkerställer vi att du alltid har tillgång till aktuell och relevant kunskap. Vår utbildning är i full överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt följer de rekommendationer som Svensk Standard ger angående innehållet i liftutbildningen. På så vis kan du vara säker på att vår kurs inte bara möter dina behov utan också håller dig väl rustad som kunnig liftförare.

Liftutbildning hos Rondellen Utbildning

Direkt efter att du har genomfört din beställning ger vi dig omedelbar tillgång till vår liftutbildning. Teoridelen är tillgänglig online och kan genomföras vid den tidpunkt som passar dig bäst. Den praktiska delen tar ungefär 2-3 timmar. Efter avslutad praktik och godkänt resultat utfärdas ett digitalt certifikat direkt, vilket bekräftar att du framgångsrikt har genomfört liftutbildningen.

För kunder som föredrar en mer traditionell klassrumsutbildning erbjuder vi den möjligheten också. Vår instruktör kan antingen komma till er plats, eller om så önskas, kan ni besöka våra utbildningslokaler. En traditionell klassrumsutbildning tar cirka 8 timmar att genomföra. Kursen omfattar teoridel med efterföljande prov, följt av en praktisk del med avslutande praktiskt prov. Oavsett vilken inlärningsmetod du väljer, är vårt fokus att säkerställa att du förvärvar nödvändiga färdigheter och klarar liftutbildningen framgångsrikt.

Beskrivning av liftutbildningen

För att köra lift, eller även om det bara handlar om att följa med i en lift, är det en rättslig krav att ha genomgått en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska färdigheter. Hos Rondellen Utbildning erbjuder vi ett heltäckande utbildningskoncept där du kan genomföra din liftutbildning på din egen tid och plats. När du har slutfört utbildningen erhåller du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Dessutom krävs ett specifikt körtillstånd för varje arbetsplats där du planerar att köra lift. Vi är dedikerade till att förse dig med den nödvändiga expertisen för säker och kompetent liftanvändning.

Är du ute efter en annan typ av utbildning? Du hittar alla våra utbildningar här

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis på liftutbildning till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Vad ingår i vår liftutbildning?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftars konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Målgrupp

Vår målinriktade utbildning vänder sig till alla yrkesgrupper som har interaktion med olika typer av lyftanordningar, såsom bomliftar, saxliftar eller skyliftar. Oavsett om du är liftförare, platschef eller arbetsledare för förare, är det avgörande att inneha kunskaper om liftar och förstå de specifika krav som Arbetsmiljöverket ställer för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna. Vi strävar efter att rusta dig med den nödvändiga expertisen för att säkert och effektivt hantera lyftutrustning i din yrkesroll.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Allmän information

För att få köra lift eller om det så bara gäller att medfölja i en lift, är det ett lagkrav på liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Dessutom kräver liftutbildningsrådet en repetition av liftutbildning var 5:e år. Förnyelsen av befintligt liftkort gör du enkelt via oss på Rondellen Utbildning och det går till på samma sätt som grundutbildningen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll och vår auktoriserade instruktör har lång erfarenhet av liftutbildningar.

Liftutbildning repetition – digitalt eller fysiskt

Liftutbildning repetition är uppbyggd på samma sätt som grundkursen där vi bland annat repeterar lagar/regler, riskbedömningar och att hantering utav liften sker på ett säkert sätt. Direkt efter att du gjort beställning av repetitionskursen inom liftutbildning kan du köra i gång. Teorin är 100% online och du genomför den vid den tidpunkt det passar dig bäst. Den praktiska delen av repetitionsutbildningen tar ca 2–3 timmar. Efter genomförd praktik med godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat som visar att du klarat repeteringen av liftutbildningen. För kunder som hellre föredrar traditionell klassrumsundervisning så kan vi självklart erbjuda även detta. Liftutbildning repetition är riktad till alla som tidigare har gått grundkursen och behöver förnya sina liftkort.

Vad ingår i en repetition av liftutbildningen?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftens konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Daglig tillsyn Användning av liftar
 • Val av rätt lift
 • Riskbedömning vid användning av lift
 • Framförandet av liften på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Målgrupp

Vår utbildning är riktad till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift och behöver förnya sina liftkort. Oavsett om du arbetar som liftförare, är platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Denna liftutbildning / Mobil arbetsplattformutbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.
Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen i er utbildning Lift / Mobil arbetsplattform. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften som därefter avslutas med ett praktiskt körprov.

Tidsåtgång liftutbildning

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar
Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar.

Rondellen Utbildning erbjuder omfattande utbildningar inom fallskydd för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet. Våra utbildningar omfattar fallskydd för lift, där deltagarna lär sig säkra arbete på hög höjd. Vi erbjuder också utbildning om fallskydd med räddning, där fokus ligger på att hantera och rädda personer i nödsituationer vid fall. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta säkert och effektivt vid arbete i höjder och vid fallrisker.

Allmän information

Fallskyddsutbildning är en viktig del av att arbeta på höga höjder och i miljöer där fallrisk föreligger. Vår fallskyddsutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Vi har tagit fram en praktisk och användbar utbildning som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och krav på fallskydd.

Vad gör vi i utbildningen?

Vår fallskyddsutbildning ger dig den teoretiska kunskapen du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Du kommer att lära dig om de olika typerna av fallskyddsutrustning och när och hur de ska användas. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd, som fall från tak, ställningar och plattformar. En viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig praktisk träning i hur du använder personlig fallskyddsutrustning på ett korrekt sätt. Vi visar dig hur du ska kontrollera utrustningen och hur du ska ta hand om den för att förlänga dess livslängd. Du kommer även att få praktisk erfarenhet av att montera och demontera fallskyddsutrustning och prova den i realistiska situationer. En annan viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig kunskap om hur du planerar och genomför säkra arbetsmoment på hög höjd. Vi går igenom olika tekniker och metoder som kan användas för att säkra arbetsområdet och minimera fallrisker. Vi ger dig även råd om hur du ska kommunicera och samarbeta med andra på arbetsplatsen för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler fallskydd
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Användning av fallskydd
 • Förankringsanordning
 • Sele
 • Kopplingslina
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning

När behövs fallskydd?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren först och främst försöka förebygga risker för fall och använda skyddsräcken. Om detta inte är möjligt eller tillräckligt så ska personlig fallskyddsutrustning användas. Arbetsgivaren har även en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att se till att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt.

Utbildningsbevis

Efter avslutad fallskyddsutbildning får du ett utbildningsbevis som visar att du har den teoretiska kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att använda personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Med vårt utbildningsbevis kan du visa arbetsgivare och kunder att du har den nödvändiga kompetensen för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt.

Sammanfattningsvis ger vår fallskyddsutbildning dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd och ger dig rätt förutsättningar att minimera olyckor på arbetsplatsen.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Bra att veta

Teori fallskyddsutbildning: Webben
Praktik fallskyddsutbildning: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Denna fallskyddsutbildning erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Utbildningen i fallskydd utför eleverna på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

OBS! Utbildningen gäller endast fallskydd för användning i mobila arbetsplattformar!

Ni utför den praktiska delen av denna fallskyddsutbildning samtidigt som ni gör praktiken för lift. Den gör ni tillsammans med er instruktör. På plats går ni genom selen, kopplingspunkter, riskbedömning samt räddningsplan och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att ni känner er trygga när ni ska ha fallskydd på er i en lift. Hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan.

Den stora skillnaden på denna utbildning mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på hur man använder ett fallskydd i en lift, där man aldrig ska kunna ramla ur korgen.

​Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning.

Vi kommer att beröra

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018. Efter det styrs det av EU-förordningen 2016/425.)
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Omfattning

Vi lägger fokus på en varierad fallskyddsutbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Ni läser hela fallskyddsutbildningen på distans. Ni använder er av er mobiltelefon, surfplatta eller PC.

Tidsåtgång

Teoretiska delen inklusive slutprov: 2-4 timmar.
Praktiska delen: 1 timme.

Detta utbildningsbevis gäller tills vidare. Repetitionskurs rekommenderas dock efter 5 år.

Rondellen Maskin erbjuder minikransutbildningar för personer som arbetar som lastkopplare eller signalmän/kvinnor. Våra utbildningar fokuserar på att ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta säkert och effektivt med minikranar. Deltagarna lär sig om säkerhetsåtgärder, korrekt signalering och kommunikation samt hur man hanterar lyftoperationer på ett professionellt sätt.

EN 13000 <10 tonmeter

Vårt mål är att leverera en minikranutbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en mini kran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba mini kranar. OBS! Den här utbildning är för er som redan har utbildning i säkra lyft.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna minikranutbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Internationella standarder

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Kranutbildning av förare,
 • ISO 9926-2 Kranutbildning av förare –Mobilkranar
 • ISO 12480-1 Lyftkranar Säker användning,
 • Samt arbetsmiljöverkets föreskrift
 • AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av minikranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar: Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring mini kranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, ge grundläggande färdigheter i manövrering.

Behöver du ha en minikranutbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning i minikran som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela minikranutbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång:

Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar.