Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar inom Arbete på väg för att säkerställa säkerheten och kompetensen hos personal som utför arbete på vägar. Våra utbildningar omfattar Steg 1.1, 1.2 och 1.3, vilka ger grundläggande kunskaper och kompetens för arbete på vägar och med väghållningsfordon. Dessutom erbjuder vi utbildningar i Steg 2:1, 2:2, 2:3 och 3, som ytterligare fördjupar kunskaperna och kompetensen för vägarbete, trafiksäkerhet och ledning av arbetsplatser på vägar. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga färdigheterna för att utföra arbete på väg på ett säkert och effektivt sätt.

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Om du utför arbeten på väg är det viktigt att ha grundläggande kunskaper för att arbeta på ett säkert sätt. Alla som utför arbeten på väg måste ha grundkompetens Steg 1:1. Förare av väghållningsfordon måste ha ytterligare kompetens Steg 1:2 för att få framföra väghållningsfordon. Personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3.

Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap om hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Utbildningen är utformad för att möta de höga kraven på säkerhet och kvalitet som finns inom branschen. Vi fokuserar på att förmedla kunskap om de olika regler och föreskrifter som styr arbetet på väg, inklusive Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbete på väg i tre steg

Vårt utbildningsprogram är uppdelat i tre steg – Steg 1:1, Steg 1:2 och Steg 1:3 – för att se till att du har rätt kompetens för det arbete du utför på väg. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbete på väg, säkerhet och riskhantering. Vi fokuserar också på att förmedla kunskap om trafikregler och säkerhetsåtgärder som måste vidtas när du arbetar på eller nära en vägbana.
En annan viktig del av vår utbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt på vägen. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis som bekräftar att du har fullgjort utbildningen. Detta bevis är ett viktigt dokument som kan hjälpa dig att få jobb eller göra det möjligt för dig att arbeta med vägarbeten på en säker och professionell nivå.
Sammanfattningsvis är Arbete på väg en viktig utbildning för alla som arbetar med vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer. Vår utbildning ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, och vi är stolta över att kunna erbjuda en utbildning som följer de höga standarder som krävs inom branschen.

Bra att veta

Teori: Webben

Praktik: Ej ett krav

Framtagen med: ATA Hill & Smith

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

OBS! Om du endast behöver steg 1:1 finns denna kurs gratis på Rondellenutbildning.se

Målgrupp

Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1:1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1:1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3

Vad säger lagen?

Vad säger lagen? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att den kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har också ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift och att den har fått sig tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den

Kursinnehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från fordon
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning

Oavsett om du står inför behovet av att förnya ditt liftkort eller skaffa dig ett nytt, är Rondellen Utbildning din pålitliga partner. Vi erbjuder inte bara högkvalitativ liftutbildning och repetitionskurser för liftkort, utan inkluderar även specialiserad träning för mobila arbetsplattformar. Vårt mål är att förse dig med omfattande och uppdaterade kunskaper för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmetoder. Nedan finner du utförlig information om vår Liftutbildning för att möta dina krav och öka din expertis inom området.

Allmän information

Vår liftutbildning är utformad för att ge dig de optimala förutsättningarna och den nödvändiga kunskapen för att bli en trygg och säker liftförare. Genom möjligheten att repetitivt förstärka din kompetens, även efter avslutad liftutbildning, säkerställer vi att du alltid har tillgång till aktuell och relevant kunskap. Vår utbildning är i full överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt följer de rekommendationer som Svensk Standard ger angående innehållet i liftutbildningen. På så vis kan du vara säker på att vår kurs inte bara möter dina behov utan också håller dig väl rustad som kunnig liftförare.

Liftutbildning hos Rondellen Utbildning

Direkt efter att du har genomfört din beställning ger vi dig omedelbar tillgång till vår liftutbildning. Teoridelen är tillgänglig online och kan genomföras vid den tidpunkt som passar dig bäst. Den praktiska delen tar ungefär 2-3 timmar. Efter avslutad praktik och godkänt resultat utfärdas ett digitalt certifikat direkt, vilket bekräftar att du framgångsrikt har genomfört liftutbildningen.

För kunder som föredrar en mer traditionell klassrumsutbildning erbjuder vi den möjligheten också. Vår instruktör kan antingen komma till er plats, eller om så önskas, kan ni besöka våra utbildningslokaler. En traditionell klassrumsutbildning tar cirka 8 timmar att genomföra. Kursen omfattar teoridel med efterföljande prov, följt av en praktisk del med avslutande praktiskt prov. Oavsett vilken inlärningsmetod du väljer, är vårt fokus att säkerställa att du förvärvar nödvändiga färdigheter och klarar liftutbildningen framgångsrikt.

Beskrivning av liftutbildningen

För att köra lift, eller även om det bara handlar om att följa med i en lift, är det en rättslig krav att ha genomgått en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska färdigheter. Hos Rondellen Utbildning erbjuder vi ett heltäckande utbildningskoncept där du kan genomföra din liftutbildning på din egen tid och plats. När du har slutfört utbildningen erhåller du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Dessutom krävs ett specifikt körtillstånd för varje arbetsplats där du planerar att köra lift. Vi är dedikerade till att förse dig med den nödvändiga expertisen för säker och kompetent liftanvändning.

Är du ute efter en annan typ av utbildning? Du hittar alla våra utbildningar här

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis på liftutbildning till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Vad ingår i vår liftutbildning?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftars konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Målgrupp

Vår målinriktade utbildning vänder sig till alla yrkesgrupper som har interaktion med olika typer av lyftanordningar, såsom bomliftar, saxliftar eller skyliftar. Oavsett om du är liftförare, platschef eller arbetsledare för förare, är det avgörande att inneha kunskaper om liftar och förstå de specifika krav som Arbetsmiljöverket ställer för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna. Vi strävar efter att rusta dig med den nödvändiga expertisen för att säkert och effektivt hantera lyftutrustning i din yrkesroll.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Allmän information

För att få köra lift eller om det så bara gäller att medfölja i en lift, är det ett lagkrav på liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Dessutom kräver liftutbildningsrådet en repetition av liftutbildning var 5:e år. Förnyelsen av befintligt liftkort gör du enkelt via oss på Rondellen Utbildning och det går till på samma sätt som grundutbildningen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll och vår auktoriserade instruktör har lång erfarenhet av liftutbildningar.

Liftutbildning repetition – digitalt eller fysiskt

Liftutbildning repetition är uppbyggd på samma sätt som grundkursen där vi bland annat repeterar lagar/regler, riskbedömningar och att hantering utav liften sker på ett säkert sätt. Direkt efter att du gjort beställning av repetitionskursen inom liftutbildning kan du köra i gång. Teorin är 100% online och du genomför den vid den tidpunkt det passar dig bäst. Den praktiska delen av repetitionsutbildningen tar ca 2–3 timmar. Efter genomförd praktik med godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat som visar att du klarat repeteringen av liftutbildningen. För kunder som hellre föredrar traditionell klassrumsundervisning så kan vi självklart erbjuda även detta. Liftutbildning repetition är riktad till alla som tidigare har gått grundkursen och behöver förnya sina liftkort.

Vad ingår i en repetition av liftutbildningen?

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftens konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Daglig tillsyn Användning av liftar
 • Val av rätt lift
 • Riskbedömning vid användning av lift
 • Framförandet av liften på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Målgrupp

Vår utbildning är riktad till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift och behöver förnya sina liftkort. Oavsett om du arbetar som liftförare, är platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom räddningsdelen, riskbedömning och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och lastkoppla på era arbetsplatser. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning.

Vi kommer bland annat att beröra

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1982:3 EnsamarbeteAFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2000:6 Mast- och stolparbete
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Omfattning

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar
Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar.

Det utbildningsbevis ni får gäller i 3 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar inom fordonsmonterad kran för att säkerställa kompetensen hos personer som arbetar med kranar. Våra utbildningar omfattar både kranar under och över 18 T/M. Deltagarna får lära sig om säker användning, lyftteknik och regelverk för att kunna hantera kranar på ett professionellt och säkert sätt. Genom att delta i våra utbildningar får deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att effektivt och säkert hantera fordonsmonterade kranar i olika typer av arbetsmiljöer.

Information

För att arbeta med en fordonsmonterad kran krävs att man är minst 18 år gammal, har adekvata kunskaper för att säkert utföra arbetet och innehar ett C-körkort om man ska köra fordonet. Det är även nödvändigt att erhålla ett yrkeskompetensbevis (YKB) utfärdat av Transportstyrelsen. Fordonsmonterade kranar används för att hantera gods eller timmer. Kranarna kan klassificeras i två kategorier: lättare klass, som inkluderar timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m, samt tyngre klass, som inkluderar godskranar över 18 t/m. För att erhålla utbildningsbevis för kranar i den tyngre klassen krävs ytterligare ett prov.

Validering av Fordonsmonterad Kran Över 18TM är den perfekta utbildningen för dig som för närvarande arbetar med detta, men saknar ett officiellt utbildningsintyg eller tillräckligt med arbetstimmar för att uppgradera ditt yrkesbevis (minst 4000 timmar eller 30 månader). Denna utbildning består av både teoretiska och praktiska delar, inklusive ett större fyrpartslyft med en stor container.

Utbildning

Utbildningens längd varierar mellan 1 och 3 veckor, beroende på deltagarens förkunskaper och tidigare erfarenheter. Du kommer gå igenom både en teoretisk del samt en praktisk.

Teoretisk del

Validering Fordonsmonterad Kran Över 18 TM: Vi kommer att diskutera arbetsmiljöns påverkan på vårt arbete, inklusive sömn, kost och arbetsställningar. Avsnittet avslutas med ett prov. Vi kommer också att gå igenom maskinkunskap, där fokus ligger på säkerheten vid transporter och arbete, inklusive Säkra Lyft och Lasthantering.

Praktisk del

Validering Fordonsmonterad Kran Över 18 TM: Du kommer att få visa din kunskap i att hantera detta arbetsredskap genom olika praktiska övningar. Du kommer att lära dig hur man förbereder ett lyft, vilka moment du bör tänka på och hur man gör en korrekt riskanalys för lyften. Vi kommer att utföra lyft med olika föremål av olika längd och vikt. Dagen avslutas med ett tyngre lyft, som till exempel ett containerlyft, där du kommer att utföra ett fyrpartslyft.

Denna utbildning är för dig som i ditt arbete kör fordon med bakgavellyft. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om bakgavellyft och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Innehåll utbildning bakgavellyft

 • Lagar och regler gällande bakgavellyft
 • Belastning på bakgavellyft
 • Manövrering
 • Kontroll, underhåll och besiktning
 • Arbeta säkert med bakgavellyft
 • Teoriprov

Truckutbildning med fokus på praktiska färdigheter

Vår gedigna truckutbildning sträcker sig bortom bara det grundläggande och omfattar även avancerade aspekter av truckkörning. Vi lägger tonvikt på praktiska färdigheter genom omfattande övningssessioner där du får möjlighet att öva på olika körtekniker under övervakning av våra erfarna instruktörer. Samtidigt får du också en djupgående förståelse för teoretiska koncept och säkerhetsprotokoll som är avgörande för att bli en skicklig truckförare.

Flexibel utbildning som anpassas efter dina behov.

Vi förstår att varje individ har olika behov och inlärningsstilar. Därför har vår truckutbildning utformats för att vara flexibel och anpassningsbar. Oavsett om du föredrar intensiva träningspass eller en mer försiktig inlärningstakt, kan vi skräddarsy kursen för att passa dina behov och krav. Dessutom erbjuder vi olika kurstider och platsalternativ för att göra det så bekvämt som möjligt för dig att delta i utbildningen.

Trucktubildning för en hållbar karriär

Att genomgå vår omfattande truckutbildning öppnar inte bara dörrar till olika arbetsmöjligheter inom transportsektorn, det ger dig också en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Arbetsgivare söker alltmer efter kvalificerade och certifierade truckförare som inte bara har de tekniska färdigheterna utan också förstår vikten av säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen.

Genom att välja vår truckutbildning investerar du inte bara i din nuvarande position, utan också i din framtida karriär. Vi är stolta över att ha utbildat hundratals framstående truckförare som har gått vidare till framgångsrika och givande karriärer inom transportindustrin.

Ta steget mot en spännande och lönsam karriär inom transportsektorn genom att anmäla dig till vår omfattande truckutbildning idag. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren förare, är vår utbildning utformad för att ta dina färdigheter till nästa nivå och ge dig den självförtroende och expertis som krävs för att blomstra inom denna dynamiska bransch. Välkommen till en värld av möjligheter och långsiktig framgång!

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Framtagen med: STILL
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Ergonomiskt arbetssätt
 • Trafikbestämmelser
 • Material- och godshantering
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar

Målgrupp

Truckutbildningen är avsedd för en bred målgrupp som inkluderar olika yrkesgrupper och arbetsroller inom olika industrier. Denna omfattande utbildning riktar sig särskilt till yrkespersoner som behöver erhålla behörighet för att köra truck i sitt dagliga arbete. Det inkluderar inte bara terminalarbetare som hanterar gods och lastning, utan även erfarna yrkesförare som behöver förnya eller utöka sina färdigheter inom truckkörning. Dessutom är utbildningen lämplig för arbetsledare och chefer som ansvarar för arbetsplatssäkerheten och behöver en djupare förståelse för de krav och standarder som gäller för truckkörning.

HLR-utbildning är en viktig och livräddande kunskap som alla borde ha. Genom att lära sig HLR (hjärt-lungräddning) kan man agera snabbt och effektivt vid en akut situation där någon drabbas av hjärtstopp eller andningsstopp. Utbildningen fokuserar på att lära deltagarna att utföra korrekta kompressioner på bröstet och att ge mun-mot-mun-andning eller använda en hjärtstartare om en sådan är tillgänglig. Att delta i en HLR-utbildning ger en ökad trygghet och förmåga att rädda liv.

HLR

Vår utbildning inom HLR (hjärt-lungräddning) är utformad för att ge deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna agera snabbt och effektivt i nödsituationer. Med hjälp av våra interna utbildare kan vi anpassa utbildningen efter era specifika behov och gärna besöka er arbetsplats för att genomföra utbildningen.

Under utbildningen kommer våra erfarna instruktörer att ge en grundlig genomgång av de viktigaste aspekterna inom HLR. Deltagarna kommer att lära sig att identifiera och bedöma nödsituationer, utföra korrekta hjärtkompressioner och konstgjord andning samt använda hjärtstartare för att återuppliva en person med hjärtstopp.

Vi fokuserar på praktisk träning och ger deltagarna möjlighet att öva sina färdigheter på dockor och simuleringsscenarion. Detta ger dem självförtroendet och kompetensen att agera på ett effektivt sätt i verkliga nödsituationer.

Genom att ha interna utbildare kan vi anpassa utbildningen efter arbetsplatsen och era specifika behov. Detta gör det möjligt att integrera praktiska exempel och scenarier som är relevanta för er verksamhet. Genom att utbilda på plats ger vi deltagarna en bättre förståelse för hur de ska agera i sin egen arbetsmiljö.

Vi strävar efter att skapa en engagerande och interaktiv utbildningsupplevelse som gör det möjligt för deltagarna att lära sig och behålla viktig kunskap och färdigheter. Vårt mål är att ge er arbetsplats de verktyg och den trygghet som behövs för att kunna hantera nödsituationer på ett professionellt och effektivt sätt.

Hjärtstartare

Att vara utbildad i korrekt användning av hjärtstartare är avgörande för att kunna rädda liv i akuta situationer. Vår utbildning av hjärtstartare är skräddarsydd för att ge deltagarna den nödvändiga kunskapen och självförtroendet för att agera snabbt och effektivt vid hjärtstopp.

Under vår utbildning lär deltagarna sig inte bara hur man korrekt placerar elektroder och använder hjärtstartaren, utan också vikten av att agera lugnt och metodiskt i stressiga situationer. Vi fokuserar på praktisk träning och simulerar verkliga scenarier för att säkerställa att deltagarna är redo att hantera olika situationer som kan uppstå vid hjärtstopp.

Våra erfarna instruktörer är dedikerade till att skapa en interaktiv och engagerande lärandemiljö. Vi går igenom de senaste riktlinjerna och bästa praxis för att säkerställa att deltagarna är väl rustade med den mest aktuella och relevanta informationen. Utbildningen täcker även grundläggande hjärt- och lungräddningstekniker (HLR) för att ge en helhetsbild av hur man effektivt agerar vid akuta medicinska händelser.

Genom att delta i vår utbildning av hjärtstartare blir du inte bara en livräddare i din gemenskap, du blir också en del av en viktig rörelse som arbetar för att öka medvetenheten om hjärt- och kärlsjukdomar samt främja säkerheten på arbetsplatser och offentliga platser

Luftvägsstopp

Utbildning i hantering av luftvägsstopp är en viktig livsfärdighet som kan rädda liv i nödsituationer. Vårt program för utbildning av luftvägsstopp är utformad för att ge deltagarna konkreta färdigheter och självförtroende i att agera snabbt och effektivt vid dessa kritiska ögonblick.

Under vår utbildning lär du dig att identifiera och hantera olika situationer där luftvägarna blockeras, och de får praktisk träning i att använda olika tekniker och verktyg för att återställa normal andning. Vårt fokus ligger på realistiska simuleringar och praktiska övningar som förbereder deltagarna för verkliga nödsituationer.

Att ha kunskap om hur man hanterar luftvägsstopp är inte bara viktigt för sjukvårdspersonal och första hjälpen-utbildade personer, det är också en ovärderlig färdighet för allmänheten. Oavsett om det är på arbetsplatsen, i hemmet eller i andra miljöer, är förmågan att agera snabbt och korrekt vid luftvägsstopp avgörande för att rädda liv.

Yrkeskompetens Lastbil: Viktigt för företag och förare

Företag som är beroende av yrkesförare eller som regelbundet anlitar yrkesförare måste vara medvetna om de senaste lagändringarna inom transportbranschen. Det är inte bara en fråga om att följa lagarna, det handlar också om att säkerställa företagets rykte och integritet. Genom att sätta sig in i de nya bestämmelserna och se till att deras förare har den nödvändiga yrkeskompetensen inom lastbil, kan företag undvika onödiga juridiska komplikationer och böter.

Förhindra böter och rättsliga påföljder genom rätt yrkeskompetens inom lastbil

För att undvika potentiella sanktioner är det avgörande att företagen informerar sina anställda om de nya reglerna och ser till att de genomgår de fortbildningar som krävs för att upprätthålla sin yrkeskompetens inom lastbil. Detta inte bara säkerställer att företagets förare är fullt medvetna om de senaste bestämmelserna, det skapar också en säker arbetsmiljö och höjer standarden för hela branschen.

Att anlita en förare utan korrekt behörighet för att utföra godstransporter eller persontransporter är inte bara olagligt, det kan även leda till allvarliga konsekvenser för företaget. Böter och rättsliga påföljder är något som ingen verksamhetsägare vill stå inför. Genom att säkerställa att deras förare har den nödvändiga yrkeskompetensen inom lastbil undanröjer företagen risken för sådana situationer och bygger samtidigt en trovärdig och ansvarsfull image.

Så om ditt företag sysslar med transporter och har yrkesförare som en del av verksamheten, se till att ni är fullt medvetna om de senaste lagändringarna och att era förare har den rätta yrkeskompetensen inom lastbil. Det är inte bara ett lagligt krav, det är en investering i företagets framtid och långsiktiga framgång.

Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart femte år.

YKB-Allmän information

Fortbildningen riktar sig till dig som har tung trafik-körkort och som har tagit ditt körkort före den 10 september 2009 samt till de som ska gå den återkommande fortbildningen som ska genomföras vart femte år.

YKB-Fortbildning

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Varje delkurs kan läsas i vilken ordning som helst.