Säkrare arbetsplatser med Rondellen Utbildning

Fallskyddsanpassade utbildningar för högsta säkerhet

Rondellen Utbildning är din pålitliga partner när det gäller omfattande utbildningar inom fallskydd. Vi strävar efter att säkerställa arbetsplatssäkerheten genom att erbjuda specialiserade kurser som rustar deltagarna med nödvändiga kunskaper och färdigheter. Våra utbildningar är skräddarsydda för att möta behoven inom olika områden av fallskydd, och vi fokuserar på att öka medvetenheten och kunskapen kring säkert arbete på hög höjd samt räddningstekniker vid nödsituationer.

Utbildning

Fallskydd

Vår fallskyddsutbildning: Säkerhet i teori och praktik

Vår omfattande fallskyddsutbildning ger dig inte bara den teoretiska kunskapen du behöver för att använda personlig fallskyddsutrustning korrekt, utan också praktisk träning för att säkerställa att du är helt förberedd på arbete på höga höjder. Vi strävar efter att rusta dig med de färdigheter och insikter som krävs för att minimera riskerna och skapa en säker arbetsmiljö.

Läs mer
Utbildning

Fallskyddsutbildning med räddning

Fallskyddsutbildning med räddningsinriktning är en specialiserad utbildning som syftar till att lära arbetstagare att inte bara förebygga fallolyckor, utan också hur man agerar snabbt och effektivt om en kollega eller de själva hamnar i en nödsituation på hög höjd. Denna typ av utbildning går långt utöver grundläggande fallskyddsåtgärder och inkluderar omfattande träning i olika räddningstekniker och -metoder.

Läs mer
Utbildning

Fallskyddsutbildning för lift

Fallskyddsutbildning för lift är en viktig investering för att säkerställa att arbetstagare har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra arbete på höga höjder säkert och effektivt. Genom att erbjuda denna typ av träning skapar arbetsplatser en miljö där varje individ kan känna sig trygg och skyddad vid arbete på höga höjder med liftar.

Läs mer

Vi utbildar dig för en säkrare framtid.

Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där säkerheten alltid kommer först. Genom våra liftutbildningar strävar vi efter att utbilda och stödja arbetsplatser och deras arbetstagare, så att de kan utföra sitt arbete på höga höjder med förtroende och kompetens.

Välj Rondellen Maskin som din pålitliga partner för liftutbildningar och låt oss tillsammans skapa en tryggare arbetsmiljö för dig och ditt team.

Alla utbildningar