Offertförfrågan

Motorsågsutbildning Nivå B

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Nivå B

Utbildningen i motorsåg Nivå B vänder sig till dig som har motorsågskörkort nivå A och som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden. Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att använda och framföra motorkedjesåg på ett säkert sätt vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

För att säkert använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete är det viktigt att ha kunskap gällande säkerhetsbestämmelser och risker. Målet med utbildningen ger kunskaper och färdigheter i att rekognosera, planera och genomföra trädfällning på ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. Deltagarna lär sig även att använda vanliga fällhjälpmedel som brytjärn/trampjärn och kilar, samt kvista och kapa fällda träd på ett säkert sätt. De får också en översiktlig kännedom om de speciella risker som är förknippade med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn, samt vanliga arbetsmetoder för dessa. Utbildningen inkluderar också kunskaper och färdigheter i att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

Säkerhet har hög prioritet och deltagarna lär sig att undvika olämpliga arbetsuppgifter och avbryta arbete om det inte är säkert.

Saknar du Nivå A?

Rondellen Utbildning erbjuder även en utbildning som heter Nivå AB där du går både A och B under samma period. Den här utbildningen pågår i 3 dagar och vänder sig till dig som är nybörjare.