Offertförfrågan

Motorsågsutbildning Nivå C

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Nivå C

Denna utbildning ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att säkert kunna använda en motorsåg vid avancerad trädfällning.

Huvudfokus ligger på momenten som bedöms vid uppkörning för att erhålla motorsågskörkort nivå C, vilket inkluderar avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Motorsågsutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs utöver nivå AB för att kunna använda en motorsåg och fällningshjälpmedel på ett säkert sätt vid utmanande och riskfyllda arbetsuppgifter. Fokusområden inkluderar fällning av svåra träd, nedtagning av fastfällda träd och hantering av vindfällda träd. Denna utbildning vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma som arbetar med avancerad trädfällning eller återhämtning av skadade träd. Under utbildningen kommer du att lära dig att utföra säkra arbetsmetoder med motorsåg vid avancerad trädfällning, nedtagning av fastfällda träd och även hantering av stormfälld skog. Vi kommer även att gå igenom användningen av olika kraftfulla hjälpmedel såsom vinsch, fällriktare och kilar.

Utbildningens omfattning

Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som fastställs av Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma inom avancerad trädfällning eller återhämtning av skadade träd.

Motorsågsutbildning Nivå C inkluderar både praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå C. Du har också möjlighet att delta i utbildningen utan att genomgå uppkörningen. Våra instruktörer, som leder utbildningen och bedömer uppkörningen, är certifierade enligt riktlinjerna från Säker Skog. För att delta i utbildningen måste du vara 16 år fyllda under samma kalenderår som utbildningen genomförs. Observera dock att du inte får arbeta ensam med en motorsåg förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd utbildning

Efter att du har genomfört och blivit godkänd på utbildningen får du ett utbildningsintyg. Vänligen notera att Skogsstyrelsens försäkring inte täcker eventuella olyckor under utbildningen. Därför rekommenderar vi att du har en separat olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.