Offertförfrågan

Motorsågsutbildning Nivå D – Linjearbete

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Nivå D – Linjearbete

Vår motorsågutbildning syftar till att ge dig specialkunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att använda motorsåg, stång- eller kastsågar och andra specialverktyg på ett säkert sätt vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Denna utbildning är speciellt utformad för skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma som arbetar med att ta hand om skadade träd på luftburna ledningar.

Under utbildningen kommer du att få de teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna som krävs för att säkert använda motorsåg vid linjearbete. Fokus kommer att ligga på användningen av olika typer av stång- eller kastsågar och specialverktyg vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Du kommer att lära dig säkert arbete med motorsåg i närheten av fasta anläggningar som kraftledningar och järnvägar. Vi kommer att gå igenom planering och genomförande av nedtagning av träd i olika storlekar från ledningar med noggrann kontroll och säkerhet, samt regler för lagarbete och arbete i mörker. Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning, minst ESA-14) är ett förkunskapskrav. Det är viktigt att notera att utbildningen endast ger kompetens för uppröjningsarbete och inte för fällning av träd bredvid ledningar, till exempel i samband med förebyggande trädsäkring.

Utbildningens omfattning

Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska klara proven för motorsågskörkort nivå D enligt kraven från Säker Skog. Utbildningen vänder sig specifikt till skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma som arbetar med att ta hand om skadade träd på luftburna ledningar.

Utbildningen omfattar ett praktiskt prov. Godkänt prov ger dig motorsågskörkort nivå D. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer provet är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att delta i utbildningen måste du vara minst 16 år under samma kalenderår som utbildningen genomförs. Observera dock att du inte får arbeta ensam med en motorsåg förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd utbildning

Efter att du har genomfört och blivit godkänd på utbildningen kommer du att få ett utbildningsintyg. Vänligen notera att Skogsstyrelsens försäkring inte täcker eventuella olyckshändelser under utbildningen. Därför rekommenderar vi att du har en separat olycksfallsförsäkring som är giltig under utbildningstillfället.