Offertförfrågan

Motorsågsutbildning Nivå E – skylift

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Nivå E – skylift

Vår motorsågsutbildning på nivå E syftar till att ge dig specialkunskaper och färdigheter inom arbetsmetoder som går utöver nivå AB. Du kommer att lära dig att använda motorsåg och handsåg på ett säkert sätt vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobila eller stationära arbetsplattformar. Denna utbildning riktar sig till skogsarbetare och andra yrkesverksamma inom trädbeskärning och träddemontering från arbetsplattformar.

Under utbildningen kommer du att få både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att säkert använda motorsåg och handsåg vid arbete från en skylift. Vi lägger stor vikt vid att lära ut korrekt kapteknik och säkringsmetoder för att kontrollera fallriktningen av grenar och toppar under trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobila eller stationära arbetsplattformar. Dessutom kommer du att lära dig att bedöma vilka moment som inte kan eller bör utföras med manuella metoder från en given arbetsplattform.

Utbildningens omfattning

Observera att vanlig trädfällning inte ingår i denna utbildning utan kräver utbildning på nivå B för enklare fällningar eller nivå C för avancerade trädfällningar. Det är också viktigt att notera att förkunskapskravet inkluderar kunskaper om hantering av arbetsplattformar, såsom skylift, samt säkring av personal mot fall.
Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska klara proven för motorsågskörkort nivå E enligt kraven från Säker Skog. Utbildningen är avsedd för skogsarbetare och andra yrkesverksamma inom trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Utbildningen omfattar ett praktiskt prov. Ett godkänt prov ger dig motorsågskörkort nivå E. Våra instruktörer, som är certifierade enligt Säker Skogs riktlinjer, kommer att genomföra utbildningen och bedöma provet. För att delta i utbildningen måste du vara minst 16 år under samma kalenderår som utbildningen äger rum. Observera dock att du inte får arbeta ensam med en motorsåg förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd utbildning

Efter genomförd och godkänd utbildning kommer du att erhålla ett utbildningsintyg. Var vänlig notera att Skogsstyrelsens försäkring inte täcker eventuella olyckshändelser under utbildningen. Därför rekommenderar vi att du har en separat olycksfallsförsäkring som gäller under utbildningstillfället.