Våra motorsågsutbildningar

Rondellen Utbildning är din partner för att utveckla kompetensen inom motorsågs- och röjsågsarbete. Våra utbildningar täcker en bred skala, från steg A till E, och möjliggör flexibilitet genom att nivå A och B kan genomföras samtidigt. Under våra detaljerade och engagerande utbildningar lär deltagarna sig inte bara säker hantering, underhåll och skötsel av motorsågar, utan även avancerade arbetsmetoder för olika typer av träd och arbetsmiljöer.

Vår röjsågsutbildning är lika omfattande och fokuserar på säker användning samt effektiva röjningsmetoder. Genom praktiska övningar och erfarna instruktörer får deltagarna inte bara teoretisk kunskap utan även verktygen och teknikerna för att bemästra arbetsuppgifterna i verkligheten. Vi strävar efter att skapa en utbildningsmiljö där deltagarna känner sig trygga att experimentera och lära sig av sina misstag, vilket är avgörande för att utveckla sina färdigheter.

Vår målsättning är att inte bara erbjuda utbildning, utan att skapa framstående yrkesmän och kvinnor som kan hantera utmaningarna inom motorsågs- och röjsågsarbete på ett säkert och effektivt sätt. Genom att delta i våra kurser inte bara investerar deltagarna i sin egen kompetens, utan de bidrar även till att skapa en tryggare arbetsmiljö för alla. Anmäl dig till våra utbildningar och ta steget mot att bli en expert inom motorsågs- och röjsågsarbete – en kompetens som är ovärderlig inom många branscher och arbetsområden.

Motorsågsutbildning

Nivå A

Nivå A motorsågsutbildning är tillgänglig för alla över 18 år, med undantag för ungdomar från 16 år som uppvisar mognad och fysisk lämplighet för lärarledd träning. Vår kurs syftar till att lära deltagarna säker hantering av motorsågar vid vanliga uppgifter som vedkapning och sågning vid byggarbeten. Anmäl dig nu för att behärska dessa färdigheter och öka din säkerhet och effektivitet.

Läs mer
Motorsågsutbildning

Nivå B

För att tryggt använda motorkedjesåg vid vanligt skogsarbete är det av yttersta vikt att ha fullständig förståelse för säkerhetsbestämmelser och potentiella risker. Vårt utbildningsmål är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att noggrant undersöka, planera och genomföra trädfällning på ”normala” träd av varierande storlek med hög grad av kontroll och säkerhet. Under kursens gång lär sig deltagarna också att använda vanliga fällhjälpmedel såsom brytjärn/trampjärn och kilar, samt att kvista och kapa fällda träd på ett säkert sätt. Dessutom får deltagarna översiktlig kunskap om de speciella riskerna som är förknippade med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar under spänning, samt vanliga arbetsmetoder för hantering av dessa situationer. Utbildningen inkluderar även undervisning om användning och underhåll av olika tillbehör såsom lyftsaxar, lyftkrokar och måttband.

Läs mer
Motorsågsutbildning

Nivå C

Vår motorsågsutbildning ger dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för säker användning av motorsågar vid avancerad trädfällning. Fokus ligger på de moment som bedöms vid uppkörningen för att erhålla motorsågskörkort nivå C, inklusive avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Utbildningen syftar till att utveckla de färdigheter som behövs utöver nivå AB för att kunna använda motorsåg och fällningshjälpmedel på ett säkert sätt vid utmanande och riskfyllda arbetsuppgifter. Vi riktar oss till skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma som utför avancerad trädfällning eller återhämtning av skadade träd. Kursen omfattar fällning av svåra träd, nedtagning av fastfällda träd och hantering av vindfällda träd.

Läs mer
Motorsågsutbildning

Nivå D - Linjearbete

Vår Motorsågutbildning Nivå D är utformad för att ge dig specialkunskaper och färdigheter som är avgörande för säker användning av motorsågar, stång- eller kastsågar samt andra specialverktyg vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Denna utbildning är skräddarsydd för skogsarbetare, linjearbetare och andra yrkesverksamma som ansvarar för att ta hand om skadade träd på luftburna ledningar.

Vårt program ger dig både teoretisk kunskap och praktisk träning, vilket ger dig de nödvändiga färdigheterna för säker användning av motorsågar vid linjearbete. Vi fokuserar särskilt på användningen av olika stång- eller kastsågar och specialverktyg vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

 

Läs mer
Motorsågsutbildning

Nivå E

Vår motorsågsutbildning på nivå E syftar till att ge dig specialkunskaper och färdigheter inom arbetsmetoder som går utöver nivå AB. Du kommer att lära dig att använda motorsåg och handsåg på ett säkert sätt vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobila eller stationära arbetsplattformar. Denna utbildning riktar sig till skogsarbetare och andra yrkesverksamma inom trädbeskärning och träddemontering från arbetsplattformar.

Under utbildningen kommer du att få både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att säkert använda motorsåg och handsåg vid arbete från en skylift.

Läs mer

Rondellen Utbildning

Vi har ett omfattande urval av utbildningar för att säkerställa att du hittar det perfekta alternativet för dig och ditt företag. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss på 0764-92 57 44. Vi är här för att hjälpa dig!