Rondellen Maskins Dataskyddspolicy

Rondellen Maskin värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Rondellen Maskin samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@rondellenmaskin.se

När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Rondellen Maskin använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter,
  utbildningar, tidigare arbetsgivare etc


Information vi samlar in om dig:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

VAD GÖR VI MED INFORMATIONEN?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Bilaga 1 innehåller en lista över vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör samt syftet bakom varför vi gör dem och på vilken rättslig grund det sker.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA INFORMATIONEN TILL?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Rondellen Maskin kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Rondellen Maskin behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD BETRÄFFANDE TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Rondellen Maskin har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker.

Rondellen Maskin använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss

Rondellen Maskin (Näs Rondellen AB) har organisationsnummer 556835-3097 och har sitt säte på Ehns gata 6, 511 56 Kinna. Kontakta oss på info@rondellenmaskin.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-25.

Rondellen Maskins användning av Cookies

Cookies & liknande tekniker
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.


Liknande tekniker
är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss
Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@rondellenmaskin.se


Denna cookiepolicy uppdaterades senast 2018-05-25.

GDPR-information

Allmänt
Det har kommit nya regler för personuppgiftsbehandling fr o m den 25 maj 2018 i och med EU:s dataskyddsreform ”GDPR” (EU) 2016/679 och effekten är ett starkare personuppgiftsskydd. Rondellen Maskin använder Hyrma som är ett webbaserat affärssystem för uthyrning och försäljning. Syftet med detta dokument är att ge en tydlig bild över dina rättigheter och över hur dina personuppgifter hanteras av oss som företag.

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som  personuppgifter. Detta inkluderar även enskilda firmor.

Varför samlas information?
För att kunna hyra ut produkter till dig behöver vi ingå ett hyresavtal. För att kunna upprätta ett avtal behöver vi samla in personuppgifter om dig. Denna information lagras i ett avtals- och kundregister och används sedan för att kunna skapa en faktura eller ett kvitto.

Vad kan samlas in?
Vi har möjlighet att samla in och lagra ditt namn, adress, person- och telefonnummer, e-post, samt eventuell leveransadress. I de fall då vi behöver göra en kreditkontroll lagras även resultatet av denna.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?
Vi som företag (Näs Rondellen AB, org nr 556835-3097), är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning. Vårt affärssystem Hyrma, utvecklas av Gaello Business Solutions AB som är personuppgiftsbiträde. För mer detaljer om roller och skyldigheter, se rubriken ”mer information” nedan.

Hur används personuppgifterna?
Förutom fakturor och avtal har vi även möjlighet att använda dina uppgifter för att göra utskick. Det
kan handla om allmän information eller kampanjer. Detta kräver dock att vi har fått ditt medgivande.

Hur länge sparas informationen?
Enligt bokföringslagen sparas personuppgifter som tillhör ett kvitto eller faktura i sju år. Det löpande avtals- och kundregistret rensas automatiskt efter två års inaktivitet.

Var sparas informationen?
Affärssystemet Hyrma körs på servrar inom EU. Databackuper krypteras och skickas ”off site”, men alltid inom EU.

Mina rättigheter
Som privatperson är dina viktigaste rättigheter att få tillgång till dina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter att få dina personuppgifter raderade, att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering samt att flytta personuppgifterna.

Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter enligt GDPR?
Kontakta oss på info@rondellenmaskin.se eller via telefon på 020-12 02 900.

Mer information
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen och www.eugdpr.org

Köpvillkor

1. Allmänna villkor
Vi på rondellenmaskin.se (Näs Rondellen AB, 556835-3097) tillämpar såväl Konsumentköplagen som Distansavtalslagen för dig som är privatperson. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen. Denna är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. Ett avtal mellan oss och ett företag anses ha kommit till stånd då vi har skickat orderbekräftelse samt godkänt kreditbedömningen. För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18 år eller ha målsmans medgivande.

2. Beställning
Beställning av våra produkter på rondellenmaskin.se kan göras via rondellenmaskin.se och e-post. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via e-post.

Önskar du annan leveransadress än din folkbokföringsadress måste du kontakta oss per telefon och ordern kan då inte göras via vår webb. Kontakta då våra säljare tel. 020-1202900
för beställning av varor.

Beställning är bindande för rondellenmaskin.se först efter att orderbekräftelse erhållits av kund.

Rondellenmaskin.se förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart. Skulle en vara inte finnas på lager kontaktar vi dig och restnoterar den. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta rondellenmaskin.se och avboka varan.

3. Priser
Alla priser anges exklusive svensk moms, för närvarande 25 % och anges i svenska kronor. Rondellenmaskin.se reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Avgift för frakt och eller fakturaavgift tillkommer. I de fall artiklar har sänkt pris eller rabatt dras rabatten i kassan.

4. Betalning
All betalning sker via fakturering från rondellenmaskin.se med betalningsvillkor 10 dagar netto. Faktura utfärdas samtidigt som leveransen skickas. Sedvanlig kreditbedömning görs av samtliga kunder. I de fall kunden inte bedöms vara kreditvärdig förbehåller sig rondellenmaskin.se rätten att neka kund köp. I vissa fall är det möjligt att i stället betala via förskott.

5. Leveranstid
Varan lämnar oss 2-14 arbetsdagar efter beställning beroende på om varan finns i lager. Under högsäsong prioriteras högsäsongsartiklar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. Om du inte finns på plats på leveransadressen när din vara levereras debiteras du tur- och returfrakt samt eventuell förvaringshyra hos transportbolaget. Är det en icke lagerförd artikel som du vill beställa? Ring oss angående leveranstid tel. 020-1202900. Tänk även på att många
av våra artiklar är skrymmande och det ankommer på dig att se till att de kan lossas på leveransadressen.

6. Leveranssätt
Vi skickar beställningar som postpaket/brev eller med din specificerade leverantör. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar som beror på fraktföretaget.

7. Hämta på lager
Vid hämtning från vårt lager ber vi dig att ringa in din order i förväg så kan personalen plocka fram dina varor. Ta med ordernummer och legitimation. För öppettider på respektive depå, se rondellenmaskin.se.

8. Skador på paket och ej uthämtade paket
Upptäcker du skador på godset skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan
transportör för att göra en skadeanmälan. Hämta inte ut skadat gods! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas tar du kontakt med Rondellenmaskin.se Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 månad/brev 14 dagar) så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hanteringen av varorna.

9. Leveransförsening
Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning exempelvis
om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Rondellenmaskin.se förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

10. Frakt
Alltid fraktkostnad (ex moms). Observera att vi i normalfall endast säljer och skickar inom Sverige. Om du är bosatt utomlands och vill handla från rondellenmaskin.se, kontakta oss på 020-1202900.

11. Garanti
Vi vill att du som kund ska bli nöjd med ditt köp. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel – spara därför alltid kvittot under garantitiden. Om du får problem med en produkt kontaktar du Rondellenmaskin.se tel. 020-1202900

12. Öppet Köp /Ångerrätt
Du som privatperson har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om retur ska lämnas så snart som möjligt dock senast inom 14 dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Kund betalar för returfrakt. Vi på rondellenmaskin.se följer Konsumentverkets rekommendationer. För företagskunder tillämpas bestämmelserna i Köplagen.

13. Reklamation och returrätt
Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får du alltid en ny produktdel. Garantin gäller dock inte vid förslitningsskador. Om du själv på något sätt förändrar våra produkter slutar garantin att gälla omedelbart. För återbetalning anger du ditt post- eller bankgiro, personkonto eller bankkontonummer tillsammans med namn och telefonnummer.

Ring eller mejla oss och meddela om ni önskar returnera artiklar. Returer ska märkas med ditt
namn, telefonnummer, ordernummer och fakturanummer.

14. Äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda varor förbehålls rondellenmaskin.se, till dess att varorna är till fullo betalda.

15. Säkerhet
Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter eller e-postadresser utan medgivande från personen ifråga.

16. GDPR
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. Sedvanlig kreditprövning utförs.

17. Reservation
Rondellenmaskin.se reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.

18. Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Verksamhetspolicy

”VI SKAPAR ETT EFFEKTIVT BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSVERIGE”

Rondellen Maskin hyr ut maskiner och annan utrustning för entreprenadjobb, gatuarbeten, skötsel av gator, mark och grönytor, samt säljer tillbehör för entreprenad.

Kvalitet för oss innebär inte bara maskiner av hög kvalitet utan också en riktigt bra service. Vårt mål är att överträffa era förväntningar, individanpassa erbjudandet och fixa felen.

Vårt fokus i miljö-, kvalitet och arbetsmiljöarbetet ligger inom följande områden:

 • Transporter – Vi söker alltid de bästa logistiklösningarna för våra transporter.
 • Inköp – Vi söker alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter.
 • Service & underhåll – Våra kunder ska alltid kunna vända sig till oss för bästa service.

Alla inköp skall vara livscykelbaserade och genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risk (säkerhet).

Vi jobbar med miljöförbättringar, kvalitetssäkring och arbetsmiljöförbättringar genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss på alla tillämpliga områden.

Vi utbildar vår personal och vid behov våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, det är viktigt att både vi och våra kunder trivs och utvecklas. Vi utvecklar vår arbetsmiljö och genom samråd på området skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet som är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Kinna i mars 2018

Samuel Lundberg, VD Näs Rondellen AB

Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor

För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls- och anläggningsarbeten m.m.

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2. Leverans/återlämnande

All hyresmateriel levereras fritt vårt förråd. Frakt och transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3. Hyrestid

Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering). Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

§ 4. Hyresberäkning

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Mot privatkunder (kontant) tillämpas även minimihyra. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

§ 5. Äganderätt till hyresmateriel

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6. Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7. Tillsyn och vård

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv-och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8. Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt §7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9. Ansvar för skador

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 10. Åtgärder vid fel, skada och stöld

Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast möjligt göra skadeanmälan till försäkringsbolag (se §12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller borde upptäckas av hyrestagaren göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersättes genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11. Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämnar annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt eller borde märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).

§ 12. Försäkring

Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och fordon, som är försäkringspliktiga.

§ 13. Uthyrarens hävningsrätt m.m

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.

b) Hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14. Force majeure

Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15. Allmänna betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall- kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker månadsvis. Avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

Legitimationskontroll är obligatorisk.

Verksamhetspolicy

”VI SKAPAR ETT EFFEKTIVT BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSVERIGE”

Rondellen Maskin hyr ut maskiner och annan utrustning för entreprenadjobb, gatuarbeten, skötsel av gator, mark och grönytor, samt säljer tillbehör för entreprenad.

Kvalitet för oss innebär inte bara maskiner av hög kvalitet utan också en riktigt bra service. Vårt mål är att överträffa era förväntningar, individanpassa erbjudandet och fixa felen.

Vårt fokus i miljö-, kvalitet och arbetsmiljöarbetet ligger inom följande områden:

 • Transporter – Vi söker alltid de bästa logistiklösningarna för våra transporter.
 • Inköp – Vi söker alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter.
 • Service & underhåll – Våra kunder ska alltid kunna vända sig till oss för bästa service.

Alla inköp skall vara livscykelbaserade och genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risk (säkerhet).

Vi jobbar med miljöförbättringar, kvalitetssäkring och arbetsmiljöförbättringar genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss på alla tillämpliga områden.

Vi utbildar vår personal och vid behov våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, det är viktigt att både vi och våra kunder trivs och utvecklas. Vi utvecklar vår arbetsmiljö och genom samråd på området skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet som är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Kinna i mars 2018

Samuel Lundberg, VD Näs Rondellen AB