Rondellen Maskin – Dataskyddspolicy

Rondellen Maskin värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Rondellen Maskin samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@rondellenmaskin.se

När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Rondellen Maskin använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc

Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc

Information vi samlar in om dig:

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.

Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

VAD GÖR VI MED INFORMATIONEN?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Bilaga 1 innehåller en lista över vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör samt syftet bakom varför vi gör dem och på vilken rättslig grund det sker.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA INFORMATIONEN TILL?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Rondellen Maskin kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Rondellen Maskin behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD BETRÄFFANDE TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Rondellen Maskin har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
Cookies och liknande tekniker.
Rondellen Maskin använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss

Rondellen Maskin (Näs Rondellen AB) har organisationsnummer 556835-3097 och har sitt säte på Ehns gata 6, 511 56 Kinna. Kontakta oss på info@rondellenmaskin.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.
—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-25.

VERKSAMHETSPOLICY

”VI SKAPAR ETT EFFEKTIVT BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSVERIGE”

Rondellen Maskin hyr ut maskiner och annan utrustning för entreprenadjobb, gatuarbeten, skötsel av gator, mark och grönytor, samt säljer tillbehör för entreprenad.

Kvalitet för oss innebär inte bara maskiner av hög kvalitet utan också en riktigt bra service. Vårt mål är att överträffa era förväntningar, individanpassa erbjudandet och fixa felen.

Vårt fokus i miljö-, kvalitet och arbetsmiljöarbetet ligger inom följande områden:

  • Transporter – Vi söker alltid de bästa logistiklösningarna för våra transporter.
  • Inköp – Vi söker alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter.
  • Service & underhåll – Våra kunder ska alltid kunna vända sig till oss för bästa service.

Alla inköp skall vara livscykelbaserade och genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risk (säkerhet). Vi jobbar med miljöförbättringar, kvalitetssäkring och arbetsmiljöförbättringar genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss på alla tillämpliga områden.

Vi utbildar vår personal och vid behov våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, det är viktigt att både vi och våra kunder trivs och utvecklas. Vi utvecklar vår arbetsmiljö och genom samråd på området skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet som är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Kinna i mars 2018
Samuel Lundberg, VD Näs Rondellen AB

RONDELLEN MASKIN – ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, webb beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

  • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
  • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
  • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
  • Web beacons är små, transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@rondellenmaskin.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 2018-05-25.