DALA-ACC (flerträdshantering) ACC 300

Märke: Dala-Gripen
Modell: ACC 300

eller

Beskrivning

Ackumuleringstillsats till Dala-Klippen för ökad kapacitet och effektivitet. Ökar avverkningskapaciteten med 75% och ger därmed en lägre kostnad.
Går att eftermonteras på Dala-Klippen.
Dala-Accen bör monteras på en klipp som körs med rotortilt.
Den körs med fyrslangsrotor alternativt en växlarventil. Det måste vara en läckoljeledning med fri retur samt en elkabel till växlarventilen.

Relaterade produkter

OFFERTförfrågan

För: DALA-ACC (flerträdshantering) ACC 300