Vi hjälper dig från upphandling till slutförande

Ett sömlöst arbete med Rondellen Maskin

Upphandling & första kontakt

Ta det första steget i projektsamarbetet genom att kontakta oss i anbudsskedet. Vid val av våra tjänster tilldelas ni en engagerad och erfaren projektledare som kommer guida er genom varje steg av processen. Vi tar ansvar för samtliga tillståndsprocesser, från polistillstånd till markupplåtelseavtal, för att säkerställa smidighet och överensstämmelse. Vidare utvecklar och godkänner vi detaljerade tekniska arbetsplaner (TA-planer) för att ge en tydlig vägledning för projektets genomförande. Med oss vid rodret får ni inte bara en pålitlig partner, utan också en dedikerad resurs för att navigera genom projektets alla aspekter.

Uthyrning & Material

När stunden är inne för att hämta det nödvändiga materialet, erbjuder vi en sömlös uthyrningsupplevelse. Med möjligheten att smidigt hyra materialet från oss eliminerar vi onödig komplexitet. Vi tar ansvar för att placera ut varje komponent på rätt plats, säkerställande optimal användning och effektivitet.

Under hela projektets gång finns flexibilitet i hanteringen av tillsynsrollen. Det kan antingen utföras av er själva eller överlämnas i våra pålitliga händer. Denna anpassningsförmåga säkerställer en problemfri och välfungerande process, där vi tillsammans strävar efter att uppnå framgång och kvalitet i varje skede.

Slutskedet

När projektet närmar sig sin avslutning, tar vi hand om den smidiga återlämningen av materialet. Tillsammans sammanställer vi helheten av projektet och reflekterar över dess resultat. Vi är redo att inte bara leverera en framgångsrik prestation utan också att aktivt diskutera och planera för framtida uppdrag. Genom att välja oss investerar du inte bara i ett enskilt projekt utan i en pålitlig partner för hela processen, från start till mål.

Upphandling

Nedan kan du läsa om hur hela processen går till från upphandling till Slutförande

Inom bygg- och anläggningsbranschen är upphandling en central process för att säkerställa effektiva och kvalitativa byggprojekt. Genom en strukturerad och transparent upphandlingsprocess skapas möjligheter för företag att konkurrera om att tillhandahålla varor och tjänster, samtidigt som man upprätthåller höga standarder för säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Projektidentifiering och Kravformulering

Upphandlingar inom byggsektorn inleds med en noggrann identifiering av projektbehoven. Projektkrav, såsom tekniska specifikationer, tidsramar och budgetrestriktioner, formuleras och klargörs tydligt för att fungera som bas för hela upphandlingsprocessen.

Offentliggörande av Upphandling

Den offentliga annonseringen av upphandlingen är en viktig fas där projektet tillkännages för potentiella entreprenörer. Detta kan ske genom branschspecifika webbplatser, officiella tidningar eller online-plattformar som syftar till att nå en bredare publik av intresserade leverantörer.

Anbudsprocessen

Leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen lämnar in sina anbud. Dessa anbud inkluderar detaljerade förslag, priser, tidslinjer och eventuella ytterligare krav som är relevanta för projektet. Anbudsprocessen kräver ofta att leverantörerna har rätt kvalifikationer och att de kan uppfylla de specificerade kraven. Läs mer om anbud här

Utvärdering och Val av Leverantör

Efter att anbuden har inkommit genomförs en noggrann utvärdering där olika faktorer, inklusive pris, erfarenhet, tidigare resultat och efterlevnad av krav, vägs in. Den mest lämpliga leverantören väljs baserat på dessa kriterier och tillkännages officiellt.

Kontraktsförhandlingar och Undertecknande

Efter att en leverantör har valts inleds förhandlingar om kontraktsvillkor. När alla parter är överens undertecknas det officiella kontraktet, vilket formellt reglerar förhållandet mellan byggherren och entreprenören.

Genomförande och Tillsyn

Så snart kontraktet är på plats påbörjas projektet. Under genomförandet övervakas arbetet för att säkerställa att det följer överenskomna specifikationer och tidslinjer. Tillsynsprocessen kan vara gemensam eller delad mellan byggherren och entreprenören beroende på projektets komplexitet.

Slutförande och Utvärdering

Efter avslutat projekt genomgår man en utvärdering av prestanda, kostnader och eventuella problem som uppstått under genomförandet. Denna information används för att förbättra framtida upphandlingsprocesser och öka effektiviteten i byggprojekt.

Tryck här för att komma till vårat bokningsformulär. Eller ring oss på: 020-120 29 00 så hjälper vi dig direkt!