TA-plan - så funkar det

TA-plan ingår i vårt expertisområde trafikavstängning. Vi hjälper dig med kompletta TA-lösningar. Du får hjälp med allt från att ta fram en komplett TA-plan (läs mer hos Trafikverket) till hyra av det material som behövs.

Läs också:

Din kontaktperson på TA-avdelningen hjälper till med all kontakt med kommun och andra eventuella insatser som kan beröras av en TA-lösning, likadant om det finns behov av trafikvakt, bevakare, trafikserviceman eller säkerhetsledare. Det löser vi givetvis det också!

Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om hur processen går till när du tar hjälp av Rondellen Maskin för att ta fram en TA-plan.

Få hjälp direkt

Ta kontakt med oss idag och ge oss uppgifter kring just ditt projekt, så ordnar vi resten!

Är du intresserad över att få mer information kring trafikavstängning så är du alltid välkommen att slå oss en signal på 020 – 120 29 00.

Steg 1

Dokumenterar platsen

Vi får adressen till projektet och sedan åker vi ut och tittar på platsen samt tar några kort. Ibland, vid speciella tillfällen eller unika uppdrag, är det bra om ni som kund kan deltaga. Vid enklare arbete åker vi ut själva.

Steg 2

Kartlägger området

Vi börjar att skissa på en TA-plan, kollar upp med övriga tillstånd om de behövs samt undersöker vad som händer i omgivningen. Det kan t.ex. vara när sophämtningen sker i området, hur busstrafiken går eller vart ingången till butiker ligger.

Steg 3

Lämnar in TA-plan

När TA-planen är klar så kan vi om ni vill hjälpa er med att skicka in alla ansökningar till den plats som just er väghållare har. Det kan vara via sajten ISY Case, FIFA eller bara genom ett mejl till väghållaren. Vi kan ta helheten och hjälpa er med själva registreringen av TA-planen och med att få den godkänd. Vill ni så hjälper vi er även med polistillståndet och etableringstillståndet om dessa behövs.

Steg 4

Ser till att TA-planen blir godkänd

När alla tillstånd och TA-planen är godkänd är det bara att sätta i gång med ert
arbete.

När det framgår i kontraktet att du ska redovisa förslag på trafikanordningsplaner ska det göras senast tre veckor före planerad byggstart i Fifa. Du får klartecken att starta arbetet genom Fifa.

Hjälp med material

Om ni som kund önskar hjälp med skyltning, etablering samt avetablering av arbetsplatsen så börjar nu vårt arbete med den planeringen.

Vi på trafikavstängning