Trafikomläggning innebär en Ta-plan

Trafikomläggning innebär en Ta-plan

Har du ett vägarbete eller annat projekt inplanerat som kommer att påverka framkomligheten för trafikanter? Då kommer du att behöva en trafikanordningsplan, förkortat en TA-plan. Den beskriver hur trafikomläggningen kommer att se ut samt vilka utmärkningar och avstängningsmaterial som du kommer att använda dig av. 

Trafikavstängning tillhör vårt expertisområde. Rondellen Maskin hjälper dig att skapa en säker arbetsplats genom att alltid vara uppdaterade vad gäller regelverk, leverera en hög servicenivå, korta ledtider och effektiva problemlösningar.  Sedan 2011 har vi varit aktiva som helhetspartner. Vilket innebär att vi både kan erbjuda dig trafikanordning, samt maskiner och tillbehör i form av uthyrning eller försäljning. 

Väljer du att arbeta med oss så hjälper vi dig att skapa en utförlig TA-plan, vi sköter kontakten med beställare, levererar materialet och placerar ut det. Våra medarbetare sköter även all kontakt med kommun och andra eventuella insatser som kan beröras av en TA-lösning. Det gäller även för eventuellt behov av trafikvakt, bevakare, trafikserviceman eller säkerhetsledare. 

Utöver detta ansvarar vi över dialogen med myndigheter och ser till att alla nödvändiga tillstånd har beviljats innan projektet drar igång. Detta kan innefatta allt ifrån markupplåtelse, polistillstånd till schakt-och öppningstillstånd. Vi levererar ett helhetskoncept, allt för att underlätta för dig som kund. 

På Rondellen Maskin prioriterar vi först och främst säkerheten, både för omgivningen och utförare. Vi vill alltid leverera högsta tänkbara servicenivå och erbjuda dig som kund en helhetslösning, för att slippa onödig logistik. Det enda vi behöver från er är uppgifter om projektet, så ordnar vi resten!  

Om du kontaktar oss för en TA-plan  

Vi inleder med att diskutera vad du vill ha utfört, vilket område det gäller och vilken typ av arbeten som kommer att ske på platsen. Sen går vi igenom om kollektivtrafik berörs samt vilka tillstånd som efterfrågas. Efter det tar vi fram en offert för jobbet. 

När vi signerat uppdraget skapar vi tillsammans med dig som kund en tidsplan och schemalägger avstämningsmöten. Så att du ska känna dig trygg i att du har att du har den information och det upplägg du behöver.   

Klicka här för att läsa mer och boka en rådgivning

Hur ser en arbetsdag ut för TA-gruppen

På morgonen samlas vi för en gemensam genomgång av dagens händelser och alla TA-medarbetare delges sina uppdrag. Så om det finns några oklarheter i projektet, tas detta med ansvarig trafikingenjör för det specifika jobbet.

När trafikservicemännen kommer tillbaka efter utfört arbete lämnar de en rapport till administratören som för in uppgifterna gällande uppdraget mot rätt avtal. Uppgifter innefattar bland annat personal fordon, materia.

Till sist följer avstämningar med befintliga kunder som vi utför löpande arbete för. Vi ser över så att det inte blivit några ändrade förutsättningar i något av uppdragen. Det är viktigt för att kunna säkerställa  att samtliga TA-planer har aktuella underlag. Vi verifierar tidsplaner och har planeringstid för framtagning av material, underlag, resurser och fordon. Under dagen sker också ett eller flera kundbesök.

Uppdrag Volvo provbana Sävedepå.

Nedan följer ett exempel på ett arbete vi utfört åt Volvo Lastvagnar. 

  • Vårt uppdrag är att ta fram en TA-plan som göra det möjligt för Volvo Lastvagnar att bedriva tester på självgående fordon. Uppdraget kommer att verifiera så att fordon kan hantera information i en trafikmiljö med den typ av skyltning som finns på våra vägar idag. 
  • Vi fick ta del av underlag för hur testverksamheten skulle gå till samt önskemål om vart den skulle äga rum.
  • Det som krävdes från oss var en tät dialog med kund, samt en presentation av förslag på vad som var möjligt att utföra på den valda ytan.
  • Vi började med att måla upp körbanor, rondeller, cykel-och gångbanor samt övergångsställ.
  • Nästa steg var att placera skyltar och stoppljus. Därefter var testerna redo att starta.
  • Nya produkter kommer kontinuerligt att sättas ut i testmiljön, och följs upp med resultatmätning.