Vanliga frågor & svar

En trygghet om det händer…

Vi på Rondellen Maskin kan nu erbjuda Dig som kund en hyresförsäkring. Försäkringen kan tecknas i samband med att du hyr maskiner och tillbehör av oss.

Försäkringen skyddar dig mot plötsliga och oförutsedda händelser så som:

 • Stöld
 • Inbrott
 • Brand
 • Vattenskada
 • Skadegörelse
 • Maskinhaveri

Som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte:

 • Förslitning
 • Vårdslöst handhavande
 • Klotter

Säkerhet

För att försäkringen skall täcka stöld och skadegörelse, gäller att maskin och tillbehör med hänsyn till dess värde, förvarats på sådant sätt att stöld/skadegörelse i möjligaste mån kunnat undvikas. Maskiner, ställningar m.m. skall i första hand låsas in på natten. Om dom förvaras utomhus skall dom vara fastlåsta i något som inte utan stora svårigheter kan stjälas med godkänd låskätting klass 3 samt minst klass 3 lås. Godkända låskättingar och lås finns att hyra hos oss.

Om skada eller stöld inträffar gäller följande:

Kontakta Rondellen maskin

 • Uppge kund, adress, kontaktperson och telefonnummer.
 • Uppge vad som skadats eller stulits.
 • Beskriv vad som hänt.
 • Vidtagna åtgärder (vid stöld eller inbrott skall polisanmälan göras/vara gjord)

Vid skada skall skadeanmälan fyllas i och skickas till Rondellen Maskin snarast. Hyra utgår till dess skadeanmälan inkommit.

Vid stöld/inbrott gäller också att tidpunkt för stölden/inbrottet kan preciseras. Vid stöld utgår hyra till dess att Rondellen Maskin erhållit kopia på polisanmälan.

Avgift och självrisk

Försäkringsavgiften är endast 6 % på fakturerat hyresbelopp med en självrisk på 5000:-/skadetillfälle. Priserna är exklusive moms. Vid skada som understiger självrisken debiteras den faktiska kostnaden.

Jämför det med din egen försäkring där självrisken brukar var 1-2 prisbasbelopp ( 1 prisbasbelopp är 2019 46 500 kr).

Ett exempel: Du hyr en lift för 1000:- per dag. Du betalar då endast 60:- per dag och självrisken är bara  5000:-. Jämför detta med värdet på liften som kan uppgå till 350 000:-.

Känn Dig trygg med Rondellens hyresförsäkring!

CAT tandsystem – Detta kommer ursprungligen från CAT, tillverkaren av grävmaskiner. CAT lanserade någon gång under 80-talet ett grävtandsystem som idag går under benämningen J eller Cat-tandsystem. Det unika med detta system var att det förenklade bytet av tänder på ens grävskopa / djupskopa / bergsskopa. Till en början så fanns det egentligen tre standardiserade typer av tänder som hade en egen beteckning som var kopplad till storleken på maskinen. CAT 225 var den första tandstorleken och denna heter idag J350 och klassas som 3,5tum. Många som ringer in idag säger att de vill köpa en Cat 225 tand och då menar de en 3,5tum (maskinen ser ni nedan) Maskinviken på denna var runt 23 ton. Idag används J350 tanden mestadels till skopor i storleken runt 750L och dessa passar till 16 tons grävmaskiner.

CAT-tand nr två är CAT235, denna heter idag J450 (4,5tum) och används på mestadels på skopor runt 1200L. Maskinvikt runt 25 ton.

Viktklassen på denna maskin var runt 38 tons. Bild ses nedan.

CAT-tand nr tre är CAT245, denna heter idag J550 (5,5tum) och används på mestadels på skopor runt 2000L. Maskinvikt runt 35 ton.

Viktklassen på denna maskin var runt 48 tons. Bild ses nedan.

Vill ni kolla på CAT tänder så finns de i vårt system

Vi kan alltid komma med en transportlösning på den maskin som ni vill hyra. Detta debiteras då beroende på storlek av maskin samt hur långt vi har till leveransadressen.

Ja. På alla grävmaskiner som väger över 1,6t ingår det rototilt, planerskopa, grävskopa och kabelskopa. Om maskinen väger mindre är de endast anpassade med tiltmellandel, men det ingår samma typ av skopor.

Det råder en begreppsförvirring angående vad som menas med respektive beteckning.

S2 är en ren Volvo standard som inte  skall finnas i standarden. Denna fästestyp finns redan standardiserad hos Volvo.

B27 finns i Nordisk Standard. Måtten på B27 måste ändras i några avseenden för att vara kompatibelt mot S2.

Detta betyder i klartext att B27 snabbfästen kan användas på S2 skopor och redskap.

OBS! Tyvärr är det omvända inte möjligt, dvs Volvo S2 snabbfästen kan inte användas mot B27 skopor och redskap.

Not: SMP t.ex använder samma baskropp till både B27 och S2 snabbfästen, och då passar de om varandra på redskapen. Inte säkert att alla tillverkare gör så.

Visuella skillnader

INFÄSTNING VOLVO S2

Visuella skillnader

INFÄSTNING VOLVO S2

 

Vanligast förekommande i många Nordiska länder är det standardiserade ”S” fästet. Man kan enkelt ta reda på vilken storlek man har genom att mäta tjockleken på sin axel, t.ex. 40mm = S40, 60mm = S60. Fler dimensioner finner ni i tabellen, klicka här för att se den.