Erbjuder Rondellen Maskin hyresförsäkring?

En trygghet om det händer… Vi på Rondellen Maskin erbjuder Dig som kund en hyresförsäkring. Försäkringen kan tecknas i samband med att du hyr maskiner och tillbehör av oss. Försäkringen skyddar dig mot plötsliga och oförutsedda händelser så som: - Stöld - Inbrott - Brand - Vattenskada - Skadegörelse - Maskinhaveri Som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte: - Förslitning - Vårdslöst handhavande - Klotter - Säkerhet För att försäkringen skall täcka stöld och skadegörelse, gäller att maskin och tillbehör med hänsyn till dess värde, förvarats på sådant sätt att stöld/skadegörelse i möjligaste mån kunnat undvikas. Maskiner, ställningar m.m. skall i första hand låsas in på natten. Om dom förvaras utomhus skall dom vara fastlåsta i något som inte utan stora svårigheter kan stjälas med godkänd låskätting klass 3 samt minst klass 3 lås. Godkända låskättingar och lås finns att hyra hos oss. Om skada eller stöld inträffar gäller följande: - Kontakta Rondellen maskin - Uppge kund, adress, kontaktperson och telefonnummer. - Uppge vad som skadats eller stulits. - Beskriv vad som hänt. - Vidtagna åtgärder (vid stöld eller inbrott skall polisanmälan göras/vara gjord) - Vid skada skall skadeanmälan fyllas i och skickas till Rondellen Maskin snarast. Hyra utgår till dess skadeanmälan inkommit. Vid stöld/inbrott gäller också att tidpunkt för stölden/inbrottet kan preciseras. Vid stöld utgår hyra till dess att Rondellen Maskin erhållit kopia på polisanmälan. Avgift och självrisk Försäkringsavgiften är endast 6 % på fakturerat hyresbelopp med en självrisk på 8000:-/ eller 15 000:- per skadetillfälle beroende på maskintyp. Priserna är exklusive moms. Vid skada som understiger självrisken debiteras den faktiska kostnaden. Jämför det med din egen försäkring där självrisken brukar var 1-2 prisbasbelopp ( 1 prisbasbelopp är 2019 46 500 kr). Ett exempel: Du hyr en lift för 1000:- per dag. Du betalar då endast 60:- per dag och självrisken är bara 15000:-. Jämför detta med värdet på liften som kan uppgå till 350 000:-. Känn Dig trygg med Rondellens hyresförsäkring!

Har ni era saluprodukter på lager för omgående leverans?

Vi har ett stort lager av grävtillbehör och nära kontakt med alla våra leverantörer så chansen är stor att vi kan lösa det du behöver med en snabb leverans. Har ni maskiner som är anpassade till de hårda miljökrav som finns på många arbetsplatser idag? De flesta av våra nya maskiner som köps in har de senaste miljöstegen på motorerna samt är utrustade med bioolja vilket gör att de klarar alla miljökrav. Sedan 2018 är vi också miljöcertifierade enligt ISO:9001.

Hur får man tag på er efter arbetstid eller på helgdagar?

Har det hänt något akut ringer du vårt journummer 020-120 29 00 eller mailar till jour@rondellenmaskin.se så försöker vi lösa problemet som uppstått.

Hur gör man med transport av maskiner?

Vi kan alltid komma med en transportlösning på den maskin som ni vill hyra. Detta debiteras då beroende på storlek av maskin samt hur långt vi har till leveransadressen.

Hyr ni ut även till privatpersoner?

Ja, självklart gör vi det.

Ingår det rototilt & skopa?

Ja. På alla grävmaskiner som väger över 2,2t ingår det rototilt, planerskopa, grävskopa och kabelskopa. Om maskinen väger mindre är de endast anpassade med tiltmellandel, men det ingår samma typ av skopor.

Vad är skillnaden på S2 och B27?

Det råder en begreppsförvirring angående vad som menas med respektive beteckning. S2 är en ren Volvo standard som inte skall finnas i standarden. Denna fästestyp finns redan standardiserad hos Volvo. B27 finns i Nordisk Standard. Måtten på B27 måste ändras i några avseenden för att vara kompatibelt mot S2. Detta betyder i klartext att B27 snabbfästen kan användas på S2 skopor och redskap. OBS! Tyvärr är det omvända inte möjligt, dvs Volvo S2 snabbfästen kan inte användas mot B27 skopor och redskap. Not: SMP t.ex använder samma baskropp till både B27 och S2 snabbfästen, och då passar de om varandra på redskapen. Inte säkert att alla tillverkare gör så.

Vad har jag för fäste?

Vanligast förekommande i många Nordiska länder är det standardiserade ”S” fästet. Man kan enkelt ta reda på vilken storlek man har genom att mäta tjockleken på sin axel, t.ex. 40mm = S40, 60mm = S60. Fler dimensioner finner ni i tabellen, klicka här för att se den.

Har du någon annan fråga?

Kontakta oss så får du snabbt ett svar.