Allmänt

Det har kommit nya regler för personuppgiftsbehandling fr o m den 25 maj 2018 i och med EU:s dataskyddsreform ”GDPR” (EU) 2016/679 och effekten är ett starkare personuppgiftsskydd. Rondellen Maskin använder Hyrma som är ett webbaserat affärssystem för uthyrning och försäljning. Syftet med detta dokument är att ge en tydlig bild över dina rättigheter och över hur dina personuppgifter hanteras av oss som företag.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Detta inkluderar även enskilda firmor.

Varför samlas information?

För att kunna hyra ut produkter till dig behöver vi ingå ett hyresavtal. För att kunna upprätta ett avtal behöver vi samla in personuppgifter om dig. Denna information lagras i ett avtals- och kundregister och används sedan för att kunna skapa en faktura eller ett kvitto.

Vad kan samlas in?

Vi har möjlighet att samla in och lagra ditt namn, adress, person- och telefonnummer, e-post, samt eventuell leveransadress. I de fall då vi behöver göra en kreditkontroll lagras även resultatet av denna.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Vi som företag (Näs Rondellen AB, org nr 556835-3097), är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning. Vårt affärssystem Hyrma, utvecklas av Gaello Business Solutions AB som är personuppgiftsbiträde. För mer detaljer om roller och skyldigheter, se rubriken ”mer information” nedan.

Hur används personuppgifterna?

Förutom fakturor och avtal har vi även möjlighet att använda dina uppgifter för att göra utskick. Det
kan handla om allmän information eller kampanjer. Detta kräver dock att vi har fått ditt medgivande.

Hur länge sparas informationen?

Enligt bokföringslagen sparas personuppgifter som tillhör ett kvitto eller faktura i sju år. Det löpande avtals- och kundregistret rensas automatiskt efter två års inaktivitet.

Var sparas informationen?

Affärssystemet Hyrma körs på servrar inom EU. Databackuper krypteras och skickas ”off site”, men alltid inom EU.

Mina rättigheter

Som privatperson är dina viktigaste rättigheter att få tillgång till dina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter att få dina personuppgifter raderade, att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering samt att flytta personuppgifterna.

Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter enligt GDPR?

Kontakta oss på info@rondellenmaskin.se eller via telefon på 020-12 02 900.

Mer information

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen och www.eugdpr.org