TA-plan

TA-plan – så funkar det

Steg 1
Dokumenterar platsen

Vi får adressen till projektet och sedan åker vi ut och tittar på platsen samt tar några kort. Ibland, vid speciella tillfällen eller unika uppdrag, är det bra om ni som kund kan deltaga. Vid enklare arbete åker vi ut själva.

Steg 2
Kartlägger området

Vi börjar att skissa på en TA-plan, kollar upp med övriga tillstånd om de behövs samt undersöker vad som händer i omgivningen. Det kan t.ex. vara när sophämtningen sker i området, hur busstrafiken går eller vart ingången till butiker ligger.

Steg 3
Lämnar in TA-plan

När TA-planen är klar så kan vi om ni vill hjälpa er med att skicka in alla ansökningar till den plats som just er väghållare har. Det kan vara via sajten ISY Case, FIFA eller bara genom ett mejl till väghållaren. Vi kan ta helheten och hjälpa er med själva registreringen av TA-planen och med att få den godkänd. Vill ni så hjälper vi er även med polistillståndet och etableringstillståndet om dessa behövs.

Steg 4
Ser till att TA-planen blir godkänd

När alla tillstånd och TA-planen är godkänd är det bara att sätta i gång med ert arbete. När det framgår i kontraktet att du ska redovisa förslag på trafikanordningsplaner ska det göras senast tre veckor före planerad byggstart i Fifa. Du får klartecken att starta arbetet genom Fifa.

Hjälp med material

Om ni som kund önskar hjälp med skyltning, etablering samt avetablering av arbetsplatsen så börjar nu vårt arbete med den planeringen.

Maila oss eller ladda ner och fyll i formuläret nedan.

TA formulär
Läs mer om processen

Från upphandling till slutförande

Här kan du läsa mer om hur hela processen fungerar från upphandling till slutförande av ett projekt.

Läs mer