TA-tjänster

TMA-bil inkl. chaufför

När du behöver utföra kortvariga arbeten eller när utrymmet inte tillåter annat skydd är en TMA-bil ett väldigt bra alternativ. Hos Rondellen Maskins trafikavdelning kan du hyra TMA och TTMA-släp med eller utan chaufför. Detta alternativ ger effektivt skydd i olika situationer och skyddar allt från permanenta arbetsplatser och etableringar till tillfälliga arbeten, bärgningsbilar med mera. Är du osäker på vilken lösning som passar bäst för din arbetsplats är du välkommen att kontakta Rondellen Maskins TA-avdelning.Rondellen Maskin använder endast TMA-bilar som uppfyller miljökraven (Euro 6), och alla chaufförer har rätt utbildning.

TMA står för Truck Mounted Attenuator och är en fordonsburen dämpare som fungerar som ett skydd. TMA-skyddet är en viktig del av

Trafikverkets noll-vision för olyckor och har två mål:

  1. Minska risken för allvarliga skador på förare av skyddsfordon genom att ta hänsyn till personalens säkerhet och arbetsmiljön.
  2. Minska risken för skador på trafikanter vid påkörning. Genom att träffa ett skydd som bromsar den påkörande under kontrollerade förhållanden, begränsas konsekvenserna av misstag. Detta är ett alternativ till att köra in i fasta, tunga och hårda arbetsmaskiner eller utrustning som kan finnas på vägbanan på grund av arbetsrelaterade aktiviteter

Flaggvakt

Om arbetssituationen kräver en flaggvakt så har Rondellen Maskins TA-avdelning personal till detta.

Om du behöver säkerställa avstängning eller omledning av trafiken, kan vi erbjuda dig hjälp med vakter. De kommer att finnas tillgängliga tills ditt arbete är klart och vägen kan öppnas igen. Låt oss hjälpa dig redan från början med planeringen och ansökan om tillstånd för arbetet. Vakter kan även användas till att t.ex. säkerställa arbetsplatssäkerheten så inget händer av misstag m.m.

Komplett TA-plan

En TA-plan behövs då man ska utföra arbeten på en plats som påverkar framkomlighet för trafikanter, exempelvis vid vägarbeten eller vid evenemang. Våra trafikingenjörer hjälper dig hela vägen från trafikplanering, tillstånd och myndighetskontakter till etablering och avetablering på arbetsplatsen. Eftersom du bara behöver en kontaktperson hos oss, blir det mycket enklare för dig. Din kontaktperson ser till att alla nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut är fastställda i god tid innan projektet drar i gång. Vårt stora fokus är att det ska vara enkelt för våra kunder, därför erbjuder vi en helhetslösning med en kontakt genom hela projektet.

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda en offentlig plats för något annat än vad som specificeras i detaljplanen. Vår tillståndsavdelning tar hand om er tillståndsansökan och samarbetar med relevanta myndigheter, inklusive polisen och trafikkontoret. Vi har etablerat goda kontakter med dessa myndigheter för att underlätta processen.

Uthyrning och utkörning av material

På våra depåer i Kinna, Landvetter, Partille och Varberg lagerför vi allt i TA material som kan behövas för ert arbete som rör trafik- och kommunikation. Är du i behov av till exempel barriärer, kravallstaket, evenemangsskyltar eller andra vägmärken och byggstaket löser vi snabb leverans av detta. Vi har flera olika kranbilar att tillgå

Utbildning för säkert arbete på väg

Om du utför arbeten på väg är det viktigt att ha grundläggande kunskaper för att arbeta på ett säkert sätt. Alla som utför arbeten på väg måste ha grundkompetens Steg 1:1. Förare av väghållningsfordon måste ha ytterligare kompetens Steg 1:2 för att få framföra väghållningsfordon. Personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3.

Vi håller även utbildningar i kompetensnivåerna 2:1, 2:2, 2:3 samt 3.

Rondellen Utbildning ser till så du har rätt kompetens för de arbetet du utför.
Läs om utbildningen Arbete på väg här