Ytfräs

Rek.pris: 123 kr

Arbetsmiljö och ergonomi
Säker och avlastande arbetsmiljö
Man slipper damm och ljud vid blästringsarbete

eller

Beskrivning

Snabb borttagning av tjära
Snabbare montering och färdigställande
Kort entreprenadtid
Högre kvalitet
Mer tjära borttaget från vägg
Förbättrar fuktvandringen genom väggen
Jämn yta att sätta isoleringen emot
Klarar lätt gällande krav från isoleringsleverantörer

Relaterade produkter

OFFERTförfrågan

För: Ytfräs