Om Rondellen Utbildning

Välkommen till Rondellen Utbildning – det senaste tillskottet på utbildningsmarknaden. Vi är det fjärde benet i Rondellen Maskin och erbjuder en flexibel och kundorienterad betjäning. Vår expertis omfattar alla områden där mobila arbetsplattformar, truckar och traverser används. Hos oss sätter vi säkerheten i fokus när maskiner används inom byggsektorn, industrier, dagligvaruhandeln och hos privatpersoner.

Upptäck våra utbildningar idag för att säkerställa att du och ditt team är fullt rustade med de nödvändiga kunskaperna. Hos Rondellen Utbildning erbjuder vi skräddarsydda utbildningsprogram som passar ditt specifika arbetsbehov. Våra kurser garanterar inte bara ökad kompetens utan även ökad medvetenhet om säkerhetsaspekterna när det gäller användningen av mobila arbetsplattformar, truckar och traverser.

Oavsett om du arbetar inom byggsektorn, industri eller dagligvaruhandel, är vår utbildning anpassad för att möta era krav. Kontakta oss idag och låt oss hjälpa dig att öka din arbetsplats säkerhet samtidigt som du förbättrar din arbetskapacitet och effektivitet.

Rondellen Utbildnings utbildningsfilosofi bygger på tre grundpelare.

1. Aktivera

Vi främjar en aktiv inlärningsmetod där eleverna kontinuerligt engageras i våra utbildningar. Aktiv deltagelse främjar minnet och förståelsen hos individer, vilket gör det lättare att komma ihåg och tillämpa det inlärda. Hos oss får eleverna kontinuerligt delta och genomföra praktiska aktiviteter för en mer effektiv inlärningsupplevelse.

2. Återkoppling

Reflekterande frågor utgör en central del av vårt utbildningsapproach. Denna metod hjälper oss att guida eleverna genom ämnet och stödjer dem i att både identifiera och bevara den värdefulla kunskapen som förmedlas. Som utbildare är detta vårt sätt att försäkra oss om att våra elever inte bara tar till sig informationen, utan också förstår och minns den på ett meningsfullt sätt.

Genom att använda noggrant utformade frågor och reflektion främjar vi interaktion och engagemang i inlärningsprocessen. Det hjälper också eleverna att internalisera och tillämpa kunskapen på ett djupare plan. På så sätt skapar vi en starkare anknytning till ämnet och främjar en långvarig retention av den inlärda informationen.

 

3. Vägleda

Som erfarna utbildare är vårt uppdrag att vägleda våra elever på bästa sätt för att säkerställa en effektiv inlärning. Genom noggrant utformade strukturer och ordning i våra utbildningar skapar vi de optimala förutsättningarna för framgångsrikt lärande. Vår metod inkluderar också att ställa relevanta frågor vid rätt tidpunkt och på ett sätt som främjar engagemang och tankeprocesser hos eleverna.

Vi tror på betydelsen av rätt sorts vägledning för att hjälpa våra elever att förstå ämnet djupare och minnas informationen på ett långsiktigt sätt. Genom att skapa en interaktiv och dynamisk lärandemiljö hjälper vi våra elever att koppla samman teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar.

Säkerhetskultur

Att etablera en stark säkerhetskultur inom organisationen kräver långsiktigt engagemang och måste genomsyra hela företaget, från ledning till anställda. Hos Rondellen Utbildning är vi övertygade om att förståelse för risker och deras konsekvenser är avgörande. Vi betonar vikten av att skapa insikt och engagemang för säkerhetsarbete hos alla våra deltagare. Vårt mål är att varje individ ska förstå sin roll i det större arbetet för en tryggare arbetsplats.

Oavsett om det handlar om att vara ett föredöme genom att alltid utföra daglig tillsyn eller att aktivt delta i diskussioner om säkerhetsfrågor under fikapausen, är varje handling viktig. På Rondellen Utbildning prioriterar vi detta arbete för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö. Kontakta oss för att ta del av våra utbildningar och vara en del av skapandet av en säkrare arbetsplats för alla.

Våra olika utbildningslösningar

Rondellen Utbildning ONE

Det bästa alternativet för dig med små utbildningsvolymer. Köp direkt via telefon på 020–10 45 95 eller maila info@rondellenutbildning.se

Rondellen Utbildning FLEX

Den perfekta lösningen för företaget med behov av flera olika utbildningar eller en större mängs av en utbildning. I Rondellen Utbildning FLEX ingår 15 valfria utbildningslicenser och praktiken genomförs på plats hos kund eller hos någon av Rondellen Utbildnings depåer (Kinna, Landvetter, Partille och Varberg.

ID06

Rondellen Utbildning är registrerad kompetensregistrator för ID06 kompetensdatabas.