Om Rondellen Utbildning

Rondellen Utbildning är det fjärde benet i Rondellen Maskin och är ett nytt fräscht tillskott på utbildningsmarknaden där ni som kund kan förvänta er en flexibel och kundorienterad betjäning. Rondellen Utbildning arbetar med alla marknader där mobila arbetsplattformar, truck och travers används. Allt för att säkerställa att säkerheten är i fokus när maskiner används på byggen, industrier, dagligvaruhandeln och hos privatpersoner.

Rondellen Utbildnings utbildningsfilosofi bygger på tre grundpelare.

1. Aktivera

Vi aktiverar eleverna kontinuerligt i våra utbildningar, detta för att människan kommer ihåg saker bättre när den är aktiv i sitt lärande och får genomföra saker.

2. Återkoppling

Frågor och reflekterande frågor är ett sätt för oss att vägleda eleverna genom kundkspen och underlätta för dem att identifiera och komma ihåg den kunskap som är viktig. Det är även ett sätt för oss som utbildare att säkerställa att våra elever har förstått det vi vill förmedla på rätt sätt.

3. Vägleda

Vi som utbildare ska vägleda våra elever genom utbildningen för att skapa rätt förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske. Detta för vi både genom den struktur och ordning vi har satt upp på våra utbildningar men även när och hur vi ställer frågorna till eleverna.

Säkerhetskultur

Att bygga en säkerhetskultur i organisationen är ett långsiktigt arbete som måste genomsyra hela organisationen, från styrelse till medarbetare, där förståelse för riskerna och konsekvenserna av dessa måste vara tydliga för alla involverade. På Rondellen Utbildning lägger vi stor vikt vid detta och arbetar med förståelsen och viljan kring säkerhetsarbete hos alla våra deltagare för att man ska förstå sin del i det stora arbetet kring en tryggare och säkrare arbetsplats. Detta gäller oavsett om det handlar om att föregå med gott exempel och alltid utföra daglig tillsyn eller hur man diskuterar på fikarasterna kring säkerhetsfrågor.

Våra olika utbildningslösningar

Rondellen Utbildning ONE

Det bästa alternativet för dig med små utbildningsvolymer. Köp direkt via telefon på 020–10 45 95 eller maila info@rondellenutbildning.se

Rondellen Utbildning FLEX

Den perfekta lösningen för företaget med behov av flera olika utbildningar eller en större mängs av en utbildning. I Rondellen Utbildning FLEX ingår 15 valfria utbildningslicenser och praktiken genomförs på plats hos kund eller hos någon av Rondellen Utbildnings depåer (Kinna, Landvetter, Partille och Varberg.

ID06

Rondellen Utbildning är registrerad kompetensregistrator för ID06 kompetensdatabas.