Bullerutbildning

Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka expone…

Vibrationsutbildning

Vibrationsutbildningen garanterar att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om risker kopplat till vibrat…

YKB – Yrkeskompetens Lastbil

Fortbildningen riktar sig till dig som har tung trafik-körkort och som har tagit ditt körkort före den 10 september 2…

Säkra lyft Utbildning

Den här utbildningen i säkra lyft ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. …

Hjärt och lungräddning

Vår utbildning inom HLR och hjärtstartare följer de senaste riktlinjerna och råden från relevanta myndigheter och org…

Truckutbildning

Vår truckutbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt AFS och de riktlinjer som fastställts för truckföra…

Kvarts & Stendammsutbildning för en hälsosam arbetsplats

Vår stendammutbildning följer AFS 2015:2 och behandlar säkerhetsåtgärder vid arbete i miljöer där kvarts och stendamm…

Operatörsutbildning Minikran

Utbildningen för minikran för operatörer görs huvudsakligen via självstudier i din dator eller mobiltelefon.