Offertförfrågan

Arbete på väg

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar inom Arbete på väg för att säkerställa säkerheten och kompetensen hos personal som utför arbete på vägar. Våra utbildningar omfattar Steg 1.1, 1.2 och 1.3, vilka ger grundläggande kunskaper och kompetens för arbete på vägar och med väghållningsfordon. Dessutom erbjuder vi utbildningar i Steg 2:1, 2:2, 2:3 och 3, som ytterligare fördjupar kunskaperna och kompetensen för vägarbete, trafiksäkerhet och ledning av arbetsplatser på vägar. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga färdigheterna för att utföra arbete på väg på ett säkert och effektivt sätt.

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Om du utför arbeten på väg är det viktigt att ha grundläggande kunskaper för att arbeta på ett säkert sätt. Alla som utför arbeten på väg måste ha grundkompetens Steg 1:1. Förare av väghållningsfordon måste ha ytterligare kompetens Steg 1:2 för att få framföra väghållningsfordon. Personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3.

Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap om hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Utbildningen är utformad för att möta de höga kraven på säkerhet och kvalitet som finns inom branschen. Vi fokuserar på att förmedla kunskap om de olika regler och föreskrifter som styr arbetet på väg, inklusive Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbete på väg i tre steg

Vårt utbildningsprogram är uppdelat i tre steg – Steg 1:1, Steg 1:2 och Steg 1:3 – för att se till att du har rätt kompetens för det arbete du utför på väg. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbete på väg, säkerhet och riskhantering. Vi fokuserar också på att förmedla kunskap om trafikregler och säkerhetsåtgärder som måste vidtas när du arbetar på eller nära en vägbana.
En annan viktig del av vår utbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt på vägen. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis som bekräftar att du har fullgjort utbildningen. Detta bevis är ett viktigt dokument som kan hjälpa dig att få jobb eller göra det möjligt för dig att arbeta med vägarbeten på en säker och professionell nivå.
Sammanfattningsvis är Arbete på väg en viktig utbildning för alla som arbetar med vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer. Vår utbildning ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, och vi är stolta över att kunna erbjuda en utbildning som följer de höga standarder som krävs inom branschen.

Bra att veta

Teori: Webben

Praktik: Ej ett krav

Framtagen med: ATA Hill & Smith

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

OBS! Om du endast behöver steg 1:1 finns denna kurs gratis på Rondellenutbildning.se

Målgrupp

Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1:1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1:1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3

Vad säger lagen?

Vad säger lagen? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att den kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har också ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift och att den har fått sig tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den

Kursinnehåll

  • Trafikverkets säkerhetskrav
  • Lagar och regler
  • Vägmärken och skyddsanordningar
  • Vägarbetsområdet
  • V3-principen
  • Trafiksäkerhet för trafikanterna
  • Väghållningsarbete från fordon
  • Risker med fordonstrafik
  • Personligt ansvar och skyddsutrustning