Offertförfrågan

Fallskyddsutbildning med räddning

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom räddningsdelen, riskbedömning och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och lastkoppla på era arbetsplatser. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning.

Vi kommer bland annat att beröra

  • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
  • AFS 1982:3 EnsamarbeteAFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
  • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
  • AFS 2000:6 Mast- och stolparbete
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Omfattning

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar
Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar.

Det utbildningsbevis ni får gäller i 3 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Arbetsmiljölagen

Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §) Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om det är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.