Offertförfrågan

Fallskyddsutbildning

Rondellen Utbildning erbjuder omfattande utbildningar inom fallskydd för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet. Våra utbildningar omfattar fallskydd för lift, där deltagarna lär sig säkra arbete på hög höjd. Vi erbjuder också utbildning om fallskydd med räddning, där fokus ligger på att hantera och rädda personer i nödsituationer vid fall. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta säkert och effektivt vid arbete i höjder och vid fallrisker.

Allmän information

Fallskyddsutbildning är en viktig del av att arbeta på höga höjder och i miljöer där fallrisk föreligger. Vår fallskyddsutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Vi har tagit fram en praktisk och användbar utbildning som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och krav på fallskydd.

Vad gör vi i utbildningen?

Vår fallskyddsutbildning ger dig den teoretiska kunskapen du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Du kommer att lära dig om de olika typerna av fallskyddsutrustning och när och hur de ska användas. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd, som fall från tak, ställningar och plattformar. En viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig praktisk träning i hur du använder personlig fallskyddsutrustning på ett korrekt sätt. Vi visar dig hur du ska kontrollera utrustningen och hur du ska ta hand om den för att förlänga dess livslängd. Du kommer även att få praktisk erfarenhet av att montera och demontera fallskyddsutrustning och prova den i realistiska situationer. En annan viktig del av vår fallskyddsutbildning är att vi ger dig kunskap om hur du planerar och genomför säkra arbetsmoment på hög höjd. Vi går igenom olika tekniker och metoder som kan användas för att säkra arbetsområdet och minimera fallrisker. Vi ger dig även råd om hur du ska kommunicera och samarbeta med andra på arbetsplatsen för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler fallskydd
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Användning av fallskydd
  • Förankringsanordning
  • Sele
  • Kopplingslina
  • Riskbedömning
  • Evakuering och räddning

När behövs fallskydd?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren först och främst försöka förebygga risker för fall och använda skyddsräcken. Om detta inte är möjligt eller tillräckligt så ska personlig fallskyddsutrustning användas. Arbetsgivaren har även en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att se till att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt.

Utbildningsbevis

Efter avslutad fallskyddsutbildning får du ett utbildningsbevis som visar att du har den teoretiska kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att använda personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Med vårt utbildningsbevis kan du visa arbetsgivare och kunder att du har den nödvändiga kompetensen för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt.

Sammanfattningsvis ger vår fallskyddsutbildning dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta på hög höjd på ett säkert sätt. Vi fokuserar på de vanligaste riskerna vid arbete på hög höjd och ger dig rätt förutsättningar att minimera olyckor på arbetsplatsen.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Bra att veta

Teori fallskyddsutbildning: Webben
Praktik fallskyddsutbildning: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren i första hand förebygga risken för fall och använda skyddsräcken men där detta inte räcker ska personlig fallskyddsutrustning användas. Vidare är arbetsgivaren skyldig, enligt Arbetsmiljölagen, att säkerställa att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska personlig fallskyddsutrustning alltid användas vid arbete med lift där det finns risk för påkörning.