Offertförfrågan

Hjärt- och lungräddning

HLR-utbildning är en viktig och livräddande kunskap som alla borde ha. Genom att lära sig HLR (hjärt-lungräddning) kan man agera snabbt och effektivt vid en akut situation där någon drabbas av hjärtstopp eller andningsstopp. Utbildningen fokuserar på att lära deltagarna att utföra korrekta kompressioner på bröstet och att ge mun-mot-mun-andning eller använda en hjärtstartare om en sådan är tillgänglig. Att delta i en HLR-utbildning ger en ökad trygghet och förmåga att rädda liv.

HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp

Vår utbildning inom HLR (hjärt-lungräddning), hjärtstartare och hantering av luftvägsstopp är utformad för att ge deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna agera snabbt och effektivt i nödsituationer. Med hjälp av våra interna utbildare kan vi anpassa utbildningen efter era specifika behov och gärna besöka er arbetsplats för att genomföra utbildningen.

Under utbildningen kommer våra erfarna instruktörer att ge en grundlig genomgång av de viktigaste aspekterna inom HLR och hantering av luftvägsstopp. Deltagarna kommer att lära sig att identifiera och bedöma nödsituationer, utföra korrekta hjärtkompressioner och konstgjord andning samt använda hjärtstartare för att återuppliva en person med hjärtstopp.

Vi fokuserar på praktisk träning och ger deltagarna möjlighet att öva sina färdigheter på dockor och simuleringsscenarier. Detta ger dem självförtroendet och kompetensen att agera på ett effektivt sätt i verkliga nödsituationer.

Genom att ha interna utbildare kan vi anpassa utbildningen efter arbetsplatsen och era specifika behov. Detta gör det möjligt att integrera praktiska exempel och scenarier som är relevanta för er verksamhet. Genom att utbilda på plats ger vi deltagarna en bättre förståelse för hur de ska agera i sin egen arbetsmiljö.

Vi strävar efter att skapa en engagerande och interaktiv utbildningsupplevelse som gör det möjligt för deltagarna att lära sig och behålla viktig kunskap och färdigheter. Vårt mål är att ge er arbetsplats de verktyg och den trygghet som behövs för att kunna hantera nödsituationer på ett professionellt och effektivt sätt.

Riktlinjer

Vår utbildning inom HLR och hjärtstartare följer de senaste riktlinjerna och råden från relevanta myndigheter och organisationer. Vi ser till att deltagarna är väl informerade om de senaste protokollen och bästa praxis inom området.