Liftutbildning

Oavsett om du behöver skaffa dig ett liftkort eller förnya ditt befintliga så kan vi hjälpa dig. Rondellen Utbildning erbjuder både liftutbildning och liftutbildning repetition samt utbildning för mobil arbetsplattform. Här följer information om Liftutbildning:

Allmän information

Vår liftutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker liftförare. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll.

Liftutbildning hos Rondellen Utbildning

Omedelbart efter att du gjort beställning så får du tillgång till liftutbildningen. Teorin är 100% online och du genomför den vid den tidpunkt det passar dig bäst. Den praktiska delen av utbildningen tar ca 2-3 timmar. Efter genomförd praktik med godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt som visar att du klarat liftutbildningen.

För kund som föredrar traditionell klassrumsutbildning kan vi även erbjuda det. Då kommer instruktören antingen till er eller om ni så önskar kommer ni till oss i våra utbildningslokaler. Vid traditionell klassrumsutbildning tar kursen cirka 8 timmar att genomföra. Man går då igenom teoridelen med efterföljande prov och därefter genomförs en praktisk del med praktiskt slutprov.

Beskrivning av liftutbildningen

För att få köra lift eller om det så bara gäller att medfölja i en lift, är det ett lagkrav att du har en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du självklart i Rondellen Utbildnings utbildningskoncept, där du kan genomföra din utbildning var du vill, när du vill. När allt är klart får du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som du ska köra lift på.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis på liftutbildning till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Vad ingår i vår liftutbildning?

  • Olika lifttyper
  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Personligt fallskydd i liftar
  • Liftars konstruktion
  • Fördelar och nackdelar med olika liftar
  • Användning av lift
  • Daglig tillsyn
  • Teoriprov
  • Praktiskt prov

Målgrupp

Vår utbildning är riktad till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som liftförare, är platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Intyg efter utbildningen

Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning ett utbildningsbevis till kursdeltagarna i liftutbildningen, såväl elektroniskt som i form av ett plastkort. Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs. Efter 5 år ska utbildningen repeteras.