Offertförfrågan

Liftutbildning

Oavsett om du står inför behovet av att förnya ditt liftkort eller skaffa dig ett nytt, är Rondellen Utbildning din pålitliga partner. Vi erbjuder inte bara högkvalitativ liftutbildning och repetitionskurser för liftkort, utan inkluderar även specialiserad träning för mobila arbetsplattformar. Vårt mål är att förse dig med omfattande och uppdaterade kunskaper för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmetoder. Nedan finner du utförlig information om vår Liftutbildning för att möta dina krav och öka din expertis inom området.

Allmän information

Vår liftutbildning är utformad för att ge dig de optimala förutsättningarna och den nödvändiga kunskapen för att bli en trygg och säker liftförare. Genom möjligheten att repetitivt förstärka din kompetens, även efter avslutad liftutbildning, säkerställer vi att du alltid har tillgång till aktuell och relevant kunskap. Vår utbildning är i full överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt följer de rekommendationer som Svensk Standard ger angående innehållet i liftutbildningen. På så vis kan du vara säker på att vår kurs inte bara möter dina behov utan också håller dig väl rustad som kunnig liftförare.

Liftutbildning hos Rondellen Utbildning

Direkt efter att du har genomfört din beställning ger vi dig omedelbar tillgång till vår liftutbildning. Teoridelen är tillgänglig online och kan genomföras vid den tidpunkt som passar dig bäst. Den praktiska delen tar ungefär 2-3 timmar. Efter avslutad praktik och godkänt resultat utfärdas ett digitalt certifikat direkt, vilket bekräftar att du framgångsrikt har genomfört liftutbildningen.

För kunder som föredrar en mer traditionell klassrumsutbildning erbjuder vi den möjligheten också. Vår instruktör kan antingen komma till er plats, eller om så önskas, kan ni besöka våra utbildningslokaler. En traditionell klassrumsutbildning tar cirka 8 timmar att genomföra. Kursen omfattar teoridel med efterföljande prov, följt av en praktisk del med avslutande praktiskt prov. Oavsett vilken inlärningsmetod du väljer, är vårt fokus att säkerställa att du förvärvar nödvändiga färdigheter och klarar liftutbildningen framgångsrikt.

Beskrivning av liftutbildningen

För att köra lift, eller även om det bara handlar om att följa med i en lift, är det en rättslig krav att ha genomgått en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska färdigheter. Hos Rondellen Utbildning erbjuder vi ett heltäckande utbildningskoncept där du kan genomföra din liftutbildning på din egen tid och plats. När du har slutfört utbildningen erhåller du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Dessutom krävs ett specifikt körtillstånd för varje arbetsplats där du planerar att köra lift. Vi är dedikerade till att förse dig med den nödvändiga expertisen för säker och kompetent liftanvändning.

Är du ute efter en annan typ av utbildning? Du hittar alla våra utbildningar här

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis på liftutbildning till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Vad ingår i vår liftutbildning?

  • Olika lifttyper
  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Personligt fallskydd i liftar
  • Liftars konstruktion
  • Fördelar och nackdelar med olika liftar
  • Användning av lift
  • Daglig tillsyn
  • Teoriprov
  • Praktiskt prov

Målgrupp

Vår målinriktade utbildning vänder sig till alla yrkesgrupper som har interaktion med olika typer av lyftanordningar, såsom bomliftar, saxliftar eller skyliftar. Oavsett om du är liftförare, platschef eller arbetsledare för förare, är det avgörande att inneha kunskaper om liftar och förstå de specifika krav som Arbetsmiljöverket ställer för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna. Vi strävar efter att rusta dig med den nödvändiga expertisen för att säkert och effektivt hantera lyftutrustning i din yrkesroll.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Intyg efter utbildningen

Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning ett utbildningsbevis till kursdeltagarna i liftutbildningen, såväl elektroniskt som i form av ett plastkort. Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs. Efter 5 år ska utbildningen repeteras.