Offertförfrågan

Minikran EN 13000 <10 tonmeter

Rondellen Maskin erbjuder minikransutbildningar för personer som arbetar som lastkopplare eller signalmän/kvinnor. Våra utbildningar fokuserar på att ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta säkert och effektivt med minikranar. Deltagarna lär sig om säkerhetsåtgärder, korrekt signalering och kommunikation samt hur man hanterar lyftoperationer på ett professionellt sätt.

EN 13000 <10 tonmeter

Vårt mål är att leverera en minikranutbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en mini kran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba mini kranar. OBS! Den här utbildning är för er som redan har utbildning i säkra lyft.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna minikranutbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Internationella standarder

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från de internationella standarderna:

  • ISO 9926-1 Kranutbildning av förare,
  • ISO 9926-2 Kranutbildning av förare –Mobilkranar
  • ISO 12480-1 Lyftkranar Säker användning,
  • Samt arbetsmiljöverkets föreskrift
  • AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av minikranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar: Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring mini kranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, ge grundläggande färdigheter i manövrering.

Behöver du ha en minikranutbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning i minikran som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela minikranutbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång:

Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.