Offertförfrågan

Minikranutbildning med säkrare lyft

Rondellen Maskin erbjuder minikransutbildningar för personer som arbetar som lastkopplare eller signalmän/kvinnor. Våra utbildningar fokuserar på att ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta säkert och effektivt med minikranar. Deltagarna lär sig om säkerhetsåtgärder, korrekt signalering och kommunikation samt hur man hanterar lyftoperationer på ett professionellt sätt.

Minikranutbildning med säkrare lyft

Vi erbjuder en utbildning för minikranar för att säkerställa att du känner dig trygg när du ska använda och arbeta som lastkopplare eller signalman. Vårt främsta fokus ligger på säkerheten för dig som kommer att arbeta som lastkopplare eller signalman. Utbildningen är 50% digital, går få klassrumsbaserad också, med teori samt en 50% lärarledd praktisk del. Tack vare vår e-learning kan du göra den teoretiska delen i din egen takt.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande Mini kranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman. Utöver det kommer du att lära dig att lastkoppla och agera som signalman.

Internationella standarder

Hela denna minikran utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan och den utgår från de internationella standarderna:

  • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare.
  • ISO 9926-2 Minikran utbildning av förare – Mobilkranar.
  • ISO 12480-1 Lyftkranar säker användning.
  • Samt arbetsmiljöverkets föreskrift
  • AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Säkra lyft-delen är utförd enligt:

  • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
  • ISO 23853:2020 Utbildning av lastkopplare och signalman.

Behöver du mer?

Behöver du ha en utbildning för större kranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.