Offertförfrågan

Motorsågsutbildning Nivå A

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Nivå A

Nivå A motorsågsutbildning är öppen för alla som är 18 år eller äldre, men ungdomar som är 16 år eller äldre och visar mognad och fysisk lämplighet får delta i lärarledd utbildning. Syftet med utbildningen är att lära deltagarna hur man säkert använder motorsåg vid vanliga sågarbeten såsom vedkapning och sågning i trä under byggarbeten.

Målsättning

Målet med den här utbildningen är att deltagarna visar förståelse gällande säkerhetsbestämmelser och riskerna som är förknippade med användning av motorsåg. De måste också ha färdigheter i att starta och hantera sågen säkert samt såga på ett kontrollerat sätt med dragande och skjutande kedja och göra instick. Deltagarna ska också ha kunskap om lämpliga metoder för vedkapning, daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan och utföra kontroller av såg och skyddsutrustning. Slutligen är målsättningen med motorsågsutbildningen att deltagaren ska visa kunskap och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts.

Vad ingår inte?

I den här utbildningen ingår det inte någon trädfällning eller kapning i trädelar i spänn.