Offertförfrågan

Röjsågsutbildning

Rondellen Utbildning erbjuder utbildningar i motorsåg samt röjsåg. Motorsågsutbildningarna omfattar steg A-E och nivå A och B går att genomföra under samma period. Deltagarna får lära sig om säker hantering av motorsågar, underhåll och skötsel, samt arbetsmetoder för olika typer av träd och situationer. Utöver det erbjuder vi även röjsågsutbildning, där deltagarna får lära sig om säker användning och effektiv röjningsarbete. Genom att delta i våra utbildningar kan deltagarna utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med motorsågar och röjsågar.

Röjsågsutbildning

Den här röjsågsutbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt trimningsarbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på arbete med grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation.

En röjsågsutbildning ger dig grundläggande kunskaper om arbetsteknik för röjsåg med skärutrustning i plast. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig grundläggande, bra arbetsteknik för arbete med grästrimmer och röjsåg med skärutrustning i plast. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Mål med utbildningen

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RT enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Röjsågsutbildningen vänder sig i första hand till dig som använder grästrimmer eller röjsåg för trimning av gräsvegetation återkommande i arbetet, exempelvis entreprenörer, fastighetsskötare eller parkarbetare inom kommuner.

Utbildningen i röjsåg inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RT. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd kurs

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg. Komplettera gärna röjsågsutbildning med en motorsågsutbildning.

Försäkring

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på röjsågsutbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.