Offertförfrågan

Säkra lyft Utbildning

Säkra lyft-utbildning är en viktig utbildning som ger dig den teoretiska kunskapen för att arbeta säkert med lyftanordningar och lyftredskap. Genom att delta i denna utbildning får du lära dig om korrekt användning, hantering och säkerhetsföreskrifter för lyftutrustning. Utbildningen fokuserar på att öka medvetenheten om risker och att ge dig de nödvändiga verktygen för att utföra säkra lyft. Genom att delta i säkra lyft-utbildningen kan du bidra till att minska olycksrisken och skapa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Säkra lyft är en viktig utbildning för alla som arbetar med lyftanordningar och lyftredskap. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän ska ha utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap på arbetsplatsen. Nästan alla olyckor och tillbud som inträffar beror på okunskap, därför är det av största vikt att du har rätt kunskaper för att förebygga olyckor och minimera riskerna för ohälsa och olycksfall.

Vår säkra lyft utbildning

Vår utbildning i säkra lyft ger dig den teoretiska kunskapen du behöver för att kunna arbeta säkert med lyftanordningar och lyftredskap. Genom vår utbildning får du lära dig om risker och säkerhetsföreskrifter som gäller vid användning av lyftanordningar och lyftredskap. Du får också lära dig hur du utför riskanalyser, hur du planerar och genomför säkra lyft, samt hur du undersöker och åtgärdar eventuella avvikelser som kan leda till olyckor.

En av fördelarna med vår utbildning i säkra lyft är att du alltid har tillgång till kursmaterialet. Du kan när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, för att säkerställa att du alltid har tillgång till rätt kunskap.

Utbildningen i säkra lyft följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta innebär att vår utbildning är utformad för att ge dig den mest uppdaterade och relevanta informationen om säkra lyft. Vi fokuserar på att ge dig praktiska verktyg och strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Vem behöver gå säkra lyft utbildning?

Vår utbildning i säkra lyft är särskilt relevant för kranförare, lastkopplare och signalmän, men kan vara användbar för alla som arbetar med lyftanordningar och lyftredskap. Oavsett vilken typ av arbete du utför är det viktigt att du har de nödvändiga kunskaperna för att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Att ha rätt kunskap om säkra lyft är viktigt för att förebygga och minimera risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. Genom att gå vår utbildning i säkra lyft kan du vara säker på att du har den nödvändiga kunskapen för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter och säkerställa en säker arbetsplats för dig och dina kollegor. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt över lasten måste en kompetent person stå i direkt anslutning till föraren och vägleda denne.

Sammanfattningsvis ger vår utbildning i säkra lyft dig den teoretiska kunskapen du behöver för att kunna arbeta säkert med lyftanordningar och lyftredskap och undvika onödiga olyckor på arbetsplatsen.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt över lasten måste en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.