Ställningsutbildning

Rondellen Utbildning erbjuder en ställningsutbildning som ger dig den kunskap du behöver för att kunna bygga, förändra eller nedmontera ställningar upp till 9 meters höjd på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är framtagen i samarbete med HAKI.

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

En allmän ställningsutbildning ger dig kunskapen och färdigheterna som krävs för att kunna bygga, förändra eller nedmontera ställningar på ett säkert sätt. Vår ställningsutbildning är utformad för att möta de höga kraven på säkerhet och kvalitet som finns inom byggbranschen. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om ställningstyper, ställningskonstruktion, byggteknik och säkerhet. Vi fokuserar också på att förmedla kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som är en viktig del av utbildningen. Genom att följa dessa föreskrifter säkerställer vi att alla som arbetar med ställningar kan göra det på ett säkert sätt.

Ställningsutbildning med högkvalitativa produkter

En annan viktig del av vår utbildning är samarbetet med HAKI. HAKI är en av de ledande leverantörerna av ställningar och tillbehör, och deras expertis bidrar till att utbildningen håller hög kvalitet. Vi strävar efter att ge dig en utbildning som är både praktisk och teoretisk, och som ger dig en djup förståelse för de olika ställningstyperna och deras användningsområden.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis som bekräftar att du har fullgjort utbildningen. Detta bevis är ett viktigt dokument som kan hjälpa dig att få jobb eller göra det möjligt för dig att arbeta med ställningar på en säker och professionell nivå.
Sammanfattningsvis är en allmän ställningsutbildning en viktig investering för alla som arbetar inom byggbranschen och som använder ställningar i sitt arbete. Vår utbildning ger dig kunskapen och verktygen du behöver för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, och vi är stolta över att kunna erbjuda en utbildning som följer de höga standarder som krävs inom branschen.

Bra att veta

Teori Ställningsutbildning: Webben

Praktik Ställningsutbildning: Ej ett krav

Framtagen med: HAKI

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på ställningsutbildningen både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Fallskydd i ställning
  • Riskbedömning
  • Planering, uppförande och kontroll
  • Nedmontering

Fördelar med vår utbildning

En av de viktigaste fördelarna med vår ställningsutbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt med ställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Målgrupp

Ställningsutbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ska den som bygger, förändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbetet. Den som leder arbetet med ställningar ska minst ha samma teoretiska utbildningsnivå som de personer som utför arbetet.