Offertförfrågan

Ställningsutbildning

Upptäck Rondellen Utbildnings omfattande ställningsutbildning, designad för att ge dig nödvändiga färdigheter för att säkert bygga, modifiera eller demontera ställningar upp till 9 meters höjd. Med möjlighet till repetitiv inlärning, även efter avslutad utbildning, säkerställer vi att du alltid har aktuell och korrekt kunskap tillgänglig. Vår ställningsutbildning följer strikta föreskrifter från Arbetsmiljöverket och har utvecklats i nära samarbete med HAKI. Ta steget mot säkert och effektivt ställningsarbete genom att anmäla dig till vår specialanpassade utbildning idag.

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Vår omfattande allmänna ställningsutbildning är skapad för att rusta dig med den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att tryggt bygga, modifiera eller demontera ställningar. Utbildningen är designad för att uppfylla de strikta kraven på säkerhet och kvalitet inom byggbranschen. Den omfattar grundläggande kunskaper om olika ställningstyper, ställningskonstruktion, byggteknik och säkerhet. Vi lägger även stor vikt vid att förmedla insikter om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, en central del av utbildningen. Genom att strikt följa dessa föreskrifter säkerställer vi att alla som är involverade i ställningsarbete kan utföra sina uppgifter på ett säkert och följsamt sätt. Ta del av vår specialiserade utbildning och stärk dina färdigheter inom ställningsarbete.

Ställningsutbildning med högkvalitativa produkter

En väsentlig aspekt av vår utbildning är vårt samarbete med HAKI, en framstående leverantör av ställningar och tillbehör. Genom detta partnerskap tillför HAKIs expertis en ytterligare dimension av kvalitet till vår utbildning. Vårt mål är att erbjuda dig en utbildning som balanserar både praktisk och teoretisk kunskap, och ger en djup förståelse för olika ställningstyper och deras tillämpningsområden. Detta samarbete säkerställer att du får en högkvalitativ och mångsidig utbildning som håller jämna steg med de senaste branschstandarderna och bästa praxis.

Utbildningsbevis

Efter framgången i vår utbildning erhåller du ett eftertraktat utbildningsbevis som tydligt bekräftar din fullbordade utbildning. Denna officiella dokumentation utgör inte bara en viktig referenspunkt för dina prestationer, utan kan även vara avgörande för att underlätta din sysselsättning eller befästa din befogenhet att arbeta på ställningar på en trygg och professionell nivå.

Kort sagt utgör en generell ställningsutbildning en essentiell investering för alla inom byggbranschen som regelbundet interagerar med ställningar. Vår utbildning utrustar dig med både kunskap och verktyg för att säkert och effektivt utföra ditt arbete, och vi är stolta över att erbjuda en kurs som håller sig i linje med de höga standarder som krävs inom branschen. Med vår utbildning kan du tryggt och framgångsrikt navigera genom kraven och förväntningarna inom ställningsarbete.

Bra att veta

Teori Ställningsutbildning: Webben

Praktik Ställningsutbildning: Ej ett krav

Framtagen med: HAKI

Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen Utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på ställningsutbildningen både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Fallskydd i ställning
  • Riskbedömning
  • Planering, uppförande och kontroll
  • Nedmontering

Fördelar med vår utbildning

En av de viktigaste fördelarna med vår ställningsutbildning är möjligheten att repetera din kunskap när som helst efter avslutad utbildning. Detta innebär att du alltid har tillgång till den information du behöver för att arbeta på ett säkert sätt med ställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg och självsäker i ditt arbete, och vår utbildning syftar till att uppnå detta mål.

Målgrupp

Ställningsutbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Är du på jakt efter andra typer av utbildningar? Vi har ett brett utbud för dig och ditt företag här

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ska den som bygger, förändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbetet. Den som leder arbetet med ställningar ska minst ha samma teoretiska utbildningsnivå som de personer som utför arbetet.