Offertförfrågan

Traversutbildning

Rondellen Utbildnings traversutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AF.

Minska skador med utbildad personal

Traverser och lyftanordningar används dagligen i olika typer av industrier och verksamheter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) måste alla som arbetar med dessa ha teoretisk och praktisk kunskap om hur arbetet ska utföras för att minimera risken för personskador och olyckor. Det är därför av yttersta vikt att ha en välutbildad personal som kan hantera dessa anordningar på ett säkert sätt.

Syftet med en traversutbildning är i första hand att minska antalet personskador och olyckor som kan uppstå på arbetsplatsen. Genom att ha en hög fokus på säkerhet, lär sig personalen att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt. Men en välutbildad personal kan också öka effektiviteten på arbetsplatsen och därmed sänka företagets kostnader.

Praktisk och teoretisk kunskap

En grundläggande traversutbildning omfattar både teoretisk och praktisk kunskap. Under den teoretiska delen lär sig deltagarna om traversers olika delar och funktioner, vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas före, under- och efterarbete samt vilka regler och lagar som gäller vid användning av traverser. Den praktiska delen av utbildningen ger deltagarna möjlighet att öva på att hantera en traverskran och utföra lasthantering på ett säkert sätt. Genom att praktiskt tillämpa den teoretiska kunskapen som förmedlats i utbildningen blir deltagarna mer självsäkra och kapabla att arbeta effektivt och säkert med traverser. Vår traversutbildning ger deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap i hur man framför en traverskran samt hanterar last på ett säkert sätt. Vi använder erfarna instruktörer som är experter på området och som kan ge individuell feedback och vägledning. Utbildningen anpassas efter deltagarnas behov och kunskapsnivåer för att ge dem den bästa möjliga utbildningsupplevelsen.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Intyg traversutbildning: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Lyft och lastkoppling
  • Signalschema
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskranar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en traversutbildning avgörande för att minska antalet personskador och olyckor på arbetsplatsen samt öka effektiviteten och minska kostnaderna för företaget. Med vår traversutbildning får deltagarna den nödvändiga teoretiska och praktiska kunskapen för att säkert och effektivt hantera traverser och lyftanordningar på arbetsplatsen.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt över lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.