Offertförfrågan

Truckutbildning

Vår truckutbildning ger dig de nödvändiga förutsättningarna och kunskapen för att bli en säker truckförare. Utbildningen är avsedd för de som redan använder eller kommer att använda en truck i sitt arbete.

Kursen för truckkort inkluderar grundläggande kunskaper och färdigheter. Vi fokuserar även på säkerhetsaspekter och övervakning av trucken. En fördel med vår utbildning är att du kan återupprepa din kunskap när som helst, även efter avslutad utbildning, så att du alltid har tillgång till rätt kunskap.

Vår truckutbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt AFS och de riktlinjer som fastställts för truckförare enligt TLP 10. Vi strävar efter att ge dig de bästa förutsättningarna och den kunskap som krävs för att vara en säker och kompetent truckförare.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos Rondellen Utbildning eller på plats hos kund
Framtagen med: STILL
Behörighet: A1-4, B1-6, (C och D utbildning kan erbjudas om maskin finns hos kund)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods
  • Ergonomiskt arbetssätt
  • Trafikbestämmelser
  • Material- och godshantering
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar

Målgrupp

Truckutbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete behöver behörighet för att köra truck, till exempel terminalarbetare, yrkesförare eller arbetsledare.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:5 18 § får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Utöver utbildningsbeviset behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats där föraren ska köra. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en truck.