Offertförfrågan

Validering grävmaskin/grävlastare

Förkunskapskrav

För att få köra grävmaskin eller grävlastare krävs att du har minst traktorkort eller B-kort. Du ska ha fyllt 18 år och ha tillräckligt med praktiska och teoretiska kunskaper. För att du ska få ett valideringsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs det kunskaper och praktiska färdigheter inom arbetsmiljö och säkerhet samt grävmaskin & grävlastare.

Utbildningens innehåll

Rondellen Utbildnings grävmaskinsvalidering innefattar både teoretisk och praktisk utbildning samt en avslutande examination. Under utbildningen för deltagarna lära sig om maskinens olika delar och funktioner, säkerhetsrutiner och hur man navigerar terrängen på ett säkert och riskfritt sätt. Efter utbildningen genomför deltagarna en examination för att visa att de har förstått och kan tillämpa kunskaperna och färdigheterna i praktiken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en grävmaskinsvalidering viktigt för att uppnå nödvändiga kunskaper och färdigheter för att säkert kunna framföra grävmaskiner och grävlastare. Dessutom blir du en mycket säkrare förare och det skapar trygghet för både dig själv och dina branschkollegor.

Grävmaskinsvalidering - ett branschkrav

Det är ett branschkrav inom bygg- och anläggningsbranschen att ha en grävmaskinsvalidering och för att få arbeta på en byggarbetsplats och köra grävmaskin/grävlastare måste du kunna uppvisa ett godkänt valideringsintyg eller yrkesbevis. Rondellen Utbildnings grävmaskinsvalidering ger dessutom TYA-behörighet vilket kan öka dina karriärmöjligheter inom branschen.