Offertförfrågan

Vibrationsutbildning

Våra buller- och vibrationsutbildningar ger kunskap om riskerna, följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och erbjuder möjlighet att repetera kunskapen. Minska bullerexponeringen och skapa en säkrare arbetsmiljö med rätt kunskap och verktyg.

Utbildningen

Rondellen Utbildning erbjuder en vibrationsutbildning som är avsedd för att ge dig den nödvändiga kunskapen och medvetenheten om riskerna som är kopplade till vibrationsexponering på arbetsplatsen. Genom att delta i denna utbildning kan du vara trygg i vetskapen att du har erhållit rätt kompetens som krävs för att hantera vibrationsrelaterade risker. Vi strävar efter att erbjuda en omfattande utbildning som ger dig en stark grund för att förstå och minimera effekterna av vibrationer.

En fördel med vår vibrationsutbildning är möjligheten att när som helst repetera dina kunskaper. Vi förstår vikten av att ha tillgång till rätt information och uppdateringar även efter avslutad utbildning. Genom att ha kontinuerlig tillgång till relevant kunskap kan du upprätthålla och förbättra säkerhetsstandarderna på din arbetsplats.

Vibrationsutbildning uppfyller arbetsgivarens krav och garanterar att du har fått rätt utbildning för att vara medveten om och hantera risker kopplade till vibrationsexponering. Vår målsättning är att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö när det gäller vibrationer.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: CVK
Intyg vibrationsutbildning: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Riskerna i samband med vibrationsexponering
  • Riskminimering
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
  • Underlag för riskbedömning

Målgrupp

Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

Test

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.