YKB – Yrkeskompetens Lastbil

Företag som har anställda yrkesförare eller som anlitar yrkesförare har ansvar för att sätta sig in i vad den nya lagen innebär. Företagen bör informera sina anställda om vad de nya bestämmelserna innebär och se till att förarna går de fortbildningar som krävs. Ett företag som anlitar en förare som inte har rätt att utföra godstransporter eller persontransporter kan dömas till böter.

Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart femte år.

YKB-Allmän information

Fortbildningen riktar sig till dig som har tung trafik-körkort och som har tagit ditt körkort före den 10 september 2009 samt till de som ska gå den återkommande fortbildningen som ska genomföras vart femte år.

YKB-Fortbildning

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Varje delkurs kan läsas i vilken ordning som helst.

YKB-Grundutbildning lastbil

Lagen innebär bland annat ett krav på att alla som tar körkort på lastbil måste genomföra en grundutbildning som åtföljs av ett teoretiskt prov. Efter det att ett godkänt teoretiskt prov har avlagts hos Trafikverket, resulterar utbildningen i ett yrkesförarkompetensbevis. Detta bevis är giltigt i fem år.