Grävmaskin utför arbete på väg
Intresserad av att samarbeta med oss?

Ansök om sponsring!

Sponsring 2023

Rondellen Maskin ser sponsring som en ömsesidig nytta mellan två och flera parter.

Sponsring är en del av vår marknadskommunikation med syfte att stärka vårt varumärke, gagna affärer samt bidra till ett socialt bättre samhälle. Den ska vara till nytta för företaget, kunderna och/eller medarbetarna.

Rondellen Maskins sponsring ska:

Vara affärsmässigt betingad med uttalat och definierat syfte och förutsätter konkreta motprestationer som balanserar insatsen.

Sponsringens starkaste egenskap är att den möjliggör en association till ett sammanhang som man som sponsor vill förknippas med. Den här associationen ska med bästa insatser kommuniceras till målgruppen med mål att förstärka varumärket och företagets relationer.

Sponsringen ska primärt vara inriktad på sport, kultur, humansponsring och miljö. Den ska vara engagerande samt en del av den övriga långsiktiga marknadsföringen.

Verksamheter som vi inte sponsrar:

Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ samt verksamhet som uppfattas som miljöskadligt eller överdådigt.

Sponsringsprojekt:

Företagets affärsidé, övergripande affärs- samt marknadsmål styr våra val av sponsringsprojekt samt de målgrupper som vi önskar kommunicera budskap till. Potentiella målgrupper är:

  • Lokala föreningar och evenemang inriktad på sport, kultur och humansponsring/miljö i kommunerna Mark, Härryda, Partille, Varberg och Nyköping.
  • I första hand riktas mot ungdomar och verksamheter där vår personal är engagerad.
  • Övriga föreningar som har lokal förankring med tydlig inriktning på ungdomsverksamhet.

Kriterier för lokal sponsring:

Aktiviteterna/evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten samt följa Rondellen Maskins värderingar vad gäller etik, moral och miljö.

  • Vi sponsrar med 3000 kr eller hyra av maskiner för 5000 kr.
  • Max 5 föreningar/kommun (ett maxtak på totalt 20 föreningar)
  • Rondellen Maskin skall synas genom skylt eller annan profilering

Intresserad?

Kontakta oss på marknad@rondellenmaskin.se eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Ansökan till sponsor!

*” anger obligatoriska fält